Trygg på trening

Publisert 10.02.2020
Redigert 12.01.2022

Norsk idrett, med god hjelp fra Gjensidigestiftelsen, inngår et samarbeid med Redd Barna med et ønske om å gjøre barna og unge i idretten «Trygg på trening». Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn.

Redd Barna har utviklet verktøyet «Trygg på trening» som skal gi de voksne kunnskap om hva de skal og bør se etter for å forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn. Under et frokostmøte på Ullevaal Stadion 6. februar ble det offentliggjort at Gjensidigestiftelsen nå bidrar med 8 millioner kroner – over tre år – til å gjøre verktøyet tilgjengelig for norsk idrett, melder NIF på sine nettsider.

Innledet samarbeidsprosessen

Norges Kampsportforbund ønsker nå å utrede muligheten for å inngå samarbeid med Redd Barna for å lage et kampsport-tilpasset kurs.

– I tillegg til å undrsøke muligheten for å få laget et kampsport-tilpasset kurs ønsker vi også å se på andre muligheter for samarbeid med Redd Barna for å sette seksuell trakassering og overgrep mot barn på dagsorden, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund har også laget e-kurset «Grensesetting knyttet til seksuell trakassering og overgrep» for noen år tilbake.

Hva er Trygg på trening?

«Trygg på trening» er et kursopplegg som kan brukes av idrettslagene. Kurset gir trenere og frivillige i klubben økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret.

– Det er viktig for oss i Redd Barna at dette blir et opplæringsverktøy som blir funksjonelt for idretten. Kursopplegget skal være så enkelt at alle klubbene selv skal kunne gjennomføre det. For at vi skal nå ut til flest mulige barn er det viktig for oss at idrettslagene får et eierskap til dette, sier Elin Langli, rådgiver i Redd Barna til NIFs nettsider.