Alle stevner ut april avlyses/utsettes

Publisert 17.03.2020

Norges Kampsportforbund følger situasjonen rundt koronautbruddet nøye. På bakgrunn av situasjonen er det nå bestemt at også alle stevner i april avlyses/utsettes.

Norges Kampsportforbund etterstreber å følge alle gjeldende råd og retningslinjer når det gjelder håndteringen av koronaviruset til enhver tid. Tidligere denne måneden ble det bestemt å utsette/avlyse alle stevner i mars, og det er nå besluttet at også planlagte stevner i april avlyses/utsettes.

Vil informere fortløpende

Årsaken til at også stevner i april avlyses/utsettes er at den totale situasjonen er uforutsigbar, og råd og retningslinjer endres daglig. Forbundet ønsker selvfølgelig også å bidra til å redusere smitte.

I tråd med NIFs råd og retningslinjer settes det ikke nye datoer for stevnene, da dette ikke er mulig gitt den uforutsigbare situasjonen. Hvis arrangementer som ikke blir avholdt på planlagt dato flyttes vil forbundet informere om nye datoer fortløpende.

Vi har forståelse for at avlysningene rammer både klubber og utøvere hardt, men et ønske om å ta ansvar for å redusere smittefare av hensyn til hele befolkningen veier tungt. Forbundet har også et ønske om å skape forutsigbarhet for klubber og utøvere i denne perioden, fremfor å måtte ta risikoavgjørelser tett opp til stevnene i en situasjon som stadig endrer seg.