Paraidrett

Velkommen til Norges Kampsportforbund sin side som omhandler paraidrett. Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Liste over NKF-klubber med paratilbud

Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for at alle skal få oppleve idrettsglede, uavhengig av alder, nivå og funksjonsevne. På denne siden kan du blant annet finne informasjon om våre aktiviteter, og kontaktinformasjon til klubber med tilrettelagte aktiviteter og vår parakonsulent.

Introduksjon

Norges Idrettsforbund (NIF) har fire målgrupper innen paraidrett: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Kampsportforbundet ønsker også å ivareta medlemmer som har behov for tilrettelagt aktivitet, som ikke går inn under disse målgruppene. Dette kan omfatte ulike diagnoser som er i slektskap med autisme, ADHD og lignende.

Norges Kampsportforbund er et fleridrettsforbund med over 20 kampsporter. Det er varierte idretter, med rom for flere tilpasninger. Noen av våre grener bruker eksempelvis mer slag, mens andre bruker mer spark. Derfor mener vi i kampsportforbundet, at kampsport er for alle. Det som er fint i de fleste kampidrettene er muligheten til å trene sammen som en gruppe, uavhengig av alder og funksjonsnivå. I flere av grenene inkluderes alle i ordinære partier, men det eksisterer også noen egne tilrettelagte tilbud for de som ønsker dette.

Kampsport er en morsom og allsidig treningsform som utfordrer og utvikler kondisjon, styrke, koordinasjon og mentale ferdigheter.

Para-kampsport
Parautøvere rullestol og blind

Utøver i rullestol som forsvarer et sidespark levert av blind utøver.