Svart belte

Svart belte-sertifikater foreligger i eksklusive, nummererte utgaver med henholdsvis japansk, koreansk og kinesisk kalligrafi, samt på norsk og engelsk, alt ettersom hvilken terminologi som benyttes i respektive kampsport.

Pris pr. sertifikat er p.t. kr. 500,- Sertifikat kan bestilles via administrasjonen i Norges Kampsportforbund, se skjema nederst.

Det gjøres en samlet utstedelse av NKF og kukkiwon-diplom tre ganger i året

  • Jul: Utstedes 31. januar, bestillingsfrist 15. januar
  • Vår: Utstedes 31. april, bestillingsfrist 15. april
  • Sommer/høst: Utstedes 31. august, bestillingsfrist 15. august

OBS: NKFs administrasjon gjennomfører omrokkeringer, derfor må det forventes lengre behandlingstid på bestilling og utsendelse av diplomer.

Det finnes tre måter å tilegne seg svart belte-sertifikat på:

*Undernevnte gjelder ikke medlemmer i WT-seksjonen da NKF er underlagt World Taekwondo og hovedsetet Kukkiwon sine krav for utstedelse av offisielle svart belte-sertifikater. 

1. Graderingstest

Kandidaten kan fremstå til en graderingstest for et graderingspanel som oppnevnes av Norges Kampsportforbund ved det respektive seksjonstyret. Søknad gjøres gjennom søknadsskjema nederst på denne siden.

2. Verifisering av stilartsgradering

Dersom gradering allerede har skjedd utenfor Norges Kampsportforbunds regi kan diplom/bekreftelse fra graderingsberettiget eksaminator innsendes administrasjonen for behandling. Se søknadsskjema.

Følgende aldersgrenser og minimumsalder gjelder:

  • Gradering/sertfikat til 1. DAN har 16 års aldersgrense og krav om trening i minst 5 år.
  • Gradering til 2. DAN har 18 års aldersgrense.
  • Minstetid mellom graderinger skal være antall år tilsvarende den DAN-grad som det søkes sertifikat for (eks. 3 år til 3. DAN, 4 år til 4.DAN, 5 år til 5. DAN, osv.)

Norges Kampsportforbund foretar en kvalitetssikring i.f.t. gjeldende vilkår. Ved verifisering av stilartsgradering kan det innhentes uttalelse fra stilartsorganisasjon/eksaminator. Stilartsgraderinger kan underkjennes av Norges Kampsportforbund ved manglende oppfylling av vilkår, eller der andre saklige grunner tilsier det.

3. Sertifikat via stilartsforbund

Stilartsorganisasjonenes graderingspaneler anerkjennes av Norges Kampsportforbund som faglig skikkede og kompetente til å foreta Dan-graderinger. Disse kan utstede Norges Kampsportforbund DAN-sertifikat i forbindelse med stilartsgraderingen slik at man slipper graderingsverifiseringen som beskrevet i pkt. 1.

Et samarbeid vedrørende sertifiseringsordning for svart belte er mulig for stilartsgrupperinger som har samarbeidsavtale med Norges Kampsportforbund.

Samarbeidsavtalen åpner for følgende prosedyre:

– Norges Kampsportforbund foretar den formelle sertifiseringen og er således den ansvarlige part
– (Grupperingen) er samarbeidende part og er ansvarlig for graderingspanel og test
– Eksaminator undertegner på Norges Kampsportforbund sitt sertifikat på vegne av godkjent panel
– NKFs president undertegner på vegne av Norges Kampsportforbund
– NKFs logo utgjør hovedlogo
– (Grupperingens) logo kan stå side om side med Norges Kampsportforbund sin logo
– Stempel leveres av (Gruppering) til Norges Kampsportforbund
– Sertifikatet oppgir gradering innen idrettsgren, ikke teknisk gruppering/skole/stilart. Dette indikeres gjennom eksaminator og grupperingslogo

Oversikt over alle DAN-sertifikater i NKF finner du her:

Graderingsregister karate
Graderingsregister taekwondo
Graderingsregister jujitsu
Graderingsregister andre idretter

OBS: NKFs administrasjon gjennomfører omrokkeringer, derfor må det forventes lengre behandlingstid på bestilling og utsendelse av diplomer.