Rent Særforbund

I 2018 ble Norges Kampsportforbund sertifisert som Rent Særforbund.

 

 

Rent Særforbund er et verktøy som hjelper til med å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen i forbundet.

Denne sertifiseringen innebærer at Norges Kampsportforbund forplikter seg til å sette forebyggende dopingarbeid på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan som forbundet har utarbeidet, med veiledning og eventuell bistand fra Antidoping Norge. Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak som omfatter alle deler av organisasjonen.

Under finner dere nyttige lenker:

Dopinglisten

Antidoping Norge

Legemiddelsøk

Olympiatoppens kostholdsråd

Krise- og beredskapshåndtering 2022

Her finner dere Norges Kampsportforbunds handlingsplan for antidoping-arbeid. Her har vi planlagt implementeringen av Rent Særforbund og hvordan vi skal forsikre oss om at våre stevner er rene stevner. Handlingsplanen er godkjent av forbundsstyret, og er ment å dekke antidopingarbeidet på alle nivåer i organisasjonen. Aktivitet og tiltak skal være forebyggende, og legge grunnlaget for utvikling av de etiske og moralske prinsippene kampsportene skal leve etter.

Oppfordrer utøvere til å ta Ren Utøver

Vi oppfordrer alle våre utøvere til å ta e-læringsprogrammet, Ren Utøver, uansett hvilket nivå man er på.

Oppfordrer medlemsklubber til å bli Rent Idrettslag

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber til å bli Rent Idrettslag.

Rent Idrettslag er et nettbasert verktøy som gir klubben muligheten til å sette opp mål og tiltak for forebyggende arbeid. En ny versjon av verktøyet ble gjort tilgjengelig tidligere i år. Idrettslag som hadde opprettet brukere i det gamle verktøyet, fikk ikke brukerprofilene sine overført til det nye systemet, og det er derfor viktig at klubbene registrerer seg på nytt.

Alle klubber som skal arrangere stevner i regi av Norges Kampsportforbund må være sertifisert Rent Idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at sertifiseringen kun varer to år, og derfor må gjentas hvert annet år.

Oversikt over alle klubber som er registrert som Rent Idrettslag finner du på ADNOs nettsider.

Kort instruksjonsvideo for Rent Idrettslag.

Beredskapsplan

Beredskapsplanen for dopingsaker er et verktøy og en plan som trer i kraft ved dopingsaker hos en utøver, trener eller en annen person som er knyttet kampsportforbundet. Alle landslagstrenere, landslagsutøvere, medisinsk støtteperson og administrasjonen skal kjenne til beredskapsplanen. Beredskapsplanen kan leses i sin helhet her.

Rent senter

Forbundet oppfordrer alle utøvere på landslag, rekrutteringslag eller under kontrollert utvikling til å trene på Rent Senter, hvis de skal trene på et treningssenter. Rent Senter betyr at senteret har et forebyggende antidopingprogram på kompetanseheving, informasjon og muligheter for dopingkontroll.   Oversikt over alle treningssentre som har status som Rent Senter finner du her.

NB! Det er gratis å få foredrag fra Antidoping Norge ut til din klubb. Henvendelser kan sendes post@antidoping.no. Dere må oppgi klubbnavn, samt alder og antall på de dere ønsker foredrag for.