Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Siden oppdateres med komitéer i løpet av kort tid.

Internasjonale verv:

World Taekwondo Europe: Trond Berg, styremedlem

Styre:

Seksjonsleder Maria Erenskjold Oslo Taekwondo klubb erenskjold.tkd@gmail.com
Nestleder Knut Olav Brecke Tøyen Taekwondo klubb knutolav@svartbelte.org
Styremedlem Kjell Bjørnar Vestnor Grong Kampsport klubb kjell.vestnor@online.no
Styremedlem Marius Borgersen Elvebyen Taekwondo klubb marius@elvebyentkd.no
Styremedlem Gunnhild Vibeke Fjellvang Pedersen Centrum Taekwondo klubb gupe24@hotmail.com
Varamedlem John Arne Tanberg Hamar Taekwondo klubb tandis1974@gmail.com
Varamedlem Jonny Ravn Skedsmo Tan Gun jravn06@gmail.com

Valgkomité:

Dommerkomité:

Sportskomité: