Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Data om de tillitsvalgte hentes fra SportsAdmin levert av Norges idrettsforbund.

Styre:

Valgkomité:

Dommerkomité:

Arrangementskomité:

Teknisk komité:

Internasjonale verv:

World Taekwondo Europe: Trond Berg, styremedlem