Nye retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Publisert 07.09.2011
Redigert 27.07.2015

På Idrettstyremøte den 6. september 2010 ble de nye retningslinjene for seksuell trakassering og overgrep vedtatt. Retningslinjene som vedtatt i idrettsstyret gjelder for alle i norsk idrett !

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne.

Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Relaterte linker

seksuell trakasseing
seksuell trakassering brosjyre norsk
seksuell trakassering brosjyre engelsk