ITF-seksjonen i NKF inviterer til Dommerkurs

Publisert 18.03.2015
Redigert 27.07.2015

Lørdag 11.april kl. 10.00-18.00 i Ålesund

Hvor: Speilsalen i Larsgården(Ålesund tkd lokaler)
Når: Lørdag 11. april kl. 10:00-18:00
Praksis: Fylkesmesterskap 26.4
Utstyr: Skrivesaker, matpakke og drikke
Påmelding: Gjøres på Kursportalen: http://offentlig.kursporten.no/ senest innen 30. mars.
Kursholdere: Master Garnæs
Alder og grad: Minst 15 år og 1.gup

Kurset er rettet mot nye dommere samt de som allerede er dommere som ønsker en oppdatering.
Kurset er et krav til de dommere som skal dømme under årets NM i Stavanger.

Pris for kurset er:
Ikke kurs tidligere kr. 600.-
De som er dommere kr. 250.-

Elementer på kurset:
• Gjennomgang av regelverk
• Dommertegn
• Praksis (videodømming)
• Evaluering
• Praksis Fylkesmesterskap 26.4
• Deltager som ikke er dommere må delta på den praktiske delen for at kurset kan godkjennes.

19868

Relaterte linker

Dommerkurs NKF-Ålesund