Forslag på kandidater til styret i Taekwon-Do ITF-seksjonen

Publisert 04.12.2017
Redigert 05.12.2017

Forbundstinget er berammet til 26.-27. mai 2018. Valgkomiteen ønsker forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen taekwon-do. Vi ønsker spesielt forslag på ungdom/yngre voksne.

Dagens styre ser slik ut, og alle står på valg for neste 2-årige tingperiode:

  • Styreleder Per Christian Garnæs, Asker NTN Taekwon-Do klubb
  • Nestleder Line Gulbrandsen Værnes, NTN Taekwon-Do klubb
  • Styremedlem Snorre Edvardsen, Lier NTN Taekwon-Do klubb
  • Styremedlem Geir Olav Hågensli, Kongsvinger Taekwon-Do klubb
  • Styremedlem Mona Berg Larsen Bergen, Taekwon-Do klubb
  • Varamedlem Hallgeir Betele, Christiania Taekwon-Do klubb
  • Varamedlem Linn Johansen, Harstad Taekwon-Do klubb

Taekwon-do ITF styrets oppgave er å organisere konkurranser, dommerkurs og konkurransefrie tiltak (treningsleirer, seminarer, graderinger) via komiteer og frivillige, herunder drive rekruttering og utviklingsarbeid samt følge opp de økonomiske forhold.

Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet, vennligst send forslag på kandidater til valgkomiteen: valg2018itf@kampsport.no innen 15. januar 2018.

Mer informasjon finner du i vedlagte brev fra valgkomiteen