Det arrangeres 5 NTN Taekwon-Do leirer i sommer, og nå er innbydelsene klare:

Publisert 01.03.2012
Redigert 27.07.2015

Stord, Langesund og Surnadal arrangerer leirene.

STORD uke 26
Mandag 25. juni til fredag 29. juni (uke 26)
Barne- og ungdomsleir går parallelt samme uke, samme sted
Baneleir for de som går på barneskole, ungdomsleir for de som går eller skal begynne på ungdomsskole
www.trenderdubor.no
http://www.btkd.no/doc/stord2012.pdf

Kontakt:
Vegard Iversen, 6. Dan Tlf: 92 29 97 52, 
e-post: vegard@btkd.no

 

LANGESUND uke 32
Lørdag 4. august til torsdag 9. august (uke 32)
Barne- og ungdomsleir går parallelt samme uke, samme sted
Barneleir for deg som er fra 8 til og med 11 år
Ungdomsleir for deg som er fra 12 til og med 15 år
www.tkdsommerleir.no

Kontakt:
Master Per Christian Garnæs, 7. Dan,
Tlf: 90 14 01 83, e-post: masterpcg@mac.com
Hallgeir Betele, 6. Dan,
Tlf: 90 13 50 80, e-post: hallgeir@lete.no
Snorre Edvardsen, 6. Dan, 
Tlf: 91 19 41 04, e-post:snorre.edvardsen@norskgjenvinning.no

 

SURNADAL uke 26, 31 go 32

Leir for ungdom født i 1997, 1998 eller 1999: søndag 24. juni til fredag 29. juni (uke 26)
Leir for voksne født i 1996 eller tidligere: lørdag 28. juli til fredag 3. august (uke 31)
Leir for barn født 2000 til og med 2004: mandag 6. august til fredag 10. august (uke 32)

Kontakt:
Nordmøre Folkehøgskule tlf: 71 65 89 00
e-post: kontor@nordmore.fhs.no

Innbydelser Surnadal