Personvernerklæring

Når du tegner medlemskap i en av våre klubber har Norges Kampsportforbund og klubbene et lovmessig grunnlag for registrering og behandling av dine personopplysninger uten krav om samtykke.

For barn, dvs. personer under 15 år, kreves det imidlertid foresattes samtykke til registeringen. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i norsk idrett.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Norges Kampsportforbund samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger og generelt om hvordan vi behandler disse.

Du kan selv kontrollere dine opplysninger

Registering og oppdatering av medlemsopplysninger skjer ved at medlemsklubbene er pålagt å et godkjent medlemssystem av Norges Idrettsforbund, hovedsakelig IMS. Medlemmet registrerer seg primært selv via elektronisk registrerings-/påmeldingsskjema på frivillig basis og godkjennes av klubben. Gjennom Personlig Profil kan du selv kontrollere hvilke opplysninger som er registrert samt gjøre endringer/tillegg.

I.f.t. den norske personvernforordningen har du følgende rettigheter;

– innsynsrett i egne opplysninger som er innsamlet

– rett til å be om retting av ev. uriktige og/eller mangelfulle opplysninger

– rett til å be om sletting

I det tilfelle det er knyttet informasjon til deg som skal ivaretas av historiske årsaker (som f.eks. kan gjelde særskilte roller) vil dine data ikke bli slettet.

Lagres i 12 mnd

Personopplysningene oppbevares så lenge du har et aktivt forhold til kampsport via forbundets medlemsklubber, dvs. har en rolle i forbundet. Når din relasjon registreres som avsluttet vil dine data lagres hos oss i inntil 12 mnd. før de slettes. Lagringen gjøres i tilfelle du skulle etablere et nytt forhold i denne perioden og er i tråd med Idrettsforbundets praksis.

Norges Kampsportforbund ved generalsekretær er behandlingsansvarlig for behandlingen av bedriftens personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere idrettsaktivitet og organisasjonsmessige forhold, herunder at personer skal kunne utføre mest mulig selvbetjening. Det er en forutsetning å kunne behandle personopplysninger for å kunne administrere forbundets idrettsaktivitet.

For supplerende informasjon henvises det til Norges idrettsforbund.