Filming og fotografering

Om foto og film av barn og unge

Klubber, foreldre, fotografer og andre rådes til å følge NIFs retningslinjer. For øvrig henvises det også til nettvettreglene. Ved fotografering av barn i idrettslaget eller bilder av medlemmer i forbindelse med turneringer, oppfordres det til å hente inn tillatelse fra/for absolutt alle, også barn over 15 år, slik at det ikke er noen tvil om at dette er klarert på forhånd.

Når det gjelder nye krav til samtykke i hht. felles personvernlov i EU og Norge berører dette lagring av personopplysninger – ikke opptak av video/bilder på offentlig sted.

Datatilsynet presiserer følgende på sine nettsider:

“Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet.” Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller hendelser som har allmenn interesse.

Det er viktig for alle klubber å huske at man her skiller mellom situasjonsbilder (beskrevet over) og portrettbilder.

Hvis deres klubb for eksempel engasjerer fotograf for å ta bilder på et arrangement, og fotografen ønsker å ta det som kan defineres som portrettbilder av barn og unge, så skal altså samtykke fra foresatte innhentes. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om her.