Rapportering for seksjonstilskudd

Rapportskjema for seksjonstilskudd

Alle som har fått godkjent søknad og mottatt seksjonstilskudd må rapportere bruk av tilskuddet gjennom skjemaet på denne siden innen 1. oktober året etter godkjent søknad.

Dersom rapporten uteblir kan tilskuddet kreves tilbakebetalt fra klubben.

  • http://kampsport.no/klubbdrift/tildeling-av-klubbstotte/
  • Regnskap - inntekter

  • Regnskap - utgifter

  • Overskudd/underskudd

  • Accepted file types: xls, xlsx, xlsm, xlsb, pdf, ods, Max. file size: 5 MB.
[/vc_column][/vc_row]