Klubbtilskudd rapport

Våren 2021 behandlet forbundsstyret rammene for en felles, behovsprøvd tilskuddsordning. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene sammenlignet med de tilskuddsordninger noen av seksjonene har hatt. Nederst på denne siden finner du rapporteringsskjema som skal benyttes i forbindelse med ordningen.

Alle klubber som får innvilget midler gjennom tilskuddsordninger plikter å rapportere på gjennomførte tiltak. Tiltak må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato, med rapport etterpå. Ved store tiltak, eller tiltak som må løpe over lenger tid kan det søkes automatisk innvilget forlengelse på inntil 2 år ved rapporteringsfristen.

Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert. Gjelder også ved tiltak med forlenget frist.

Vi minner også i denne forbindelse om søknadsvilkårene for ordningen: 

 • NIFs Bedre Klubb del 1 og 2 må være gjennomført (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Antidopingkurset Rent Idrettslagmå være gjennomført (gjennomføres kostnadsfritt uten behov for fysisk samling).
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift (unntatt «Ekstraordinært tilskudd ifm covid-19»).
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn 10 % av tilskuddsrammen, og begrenses oppad til kr. 50.000 per klubb, per søknadsrunde.
 • Egenandelskrav på 20% av totalkostnaden.
 • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om.
 • Maks. to ulike søknader pr. klubb pr. år. Leverte søknader etter 2. søknad per runde avvises automatisk.
 • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå. Ved store tiltak, eller tiltak som må løpe over lenger tid kan det søkes automatisk innvilget forlengelse på inntil 2 år ved rapporteringsfristen.
 • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert. Gjelder også ved tiltak med forlenget frist.

Rapporteringsskjema for klubbtilskudd

 • https://kampsport.no/klubbdrift/tildeling-av-klubbtilskudd/ (må settes opp for ny ordning)
 • Som registrert hos Norges idrettsforbund ved https://sa.nif.no/
 • Regnskap - inntekter

 • Drop files here or
  Accepted file types: xls, xlsx, xlsm, xlsb, ods, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.