Utlån og innkjøp av utstyr

Medlemsklubber kan bestille utstyr til utlån fra Norges Kampsportforbund.

Utstyret er forsikret av forbundet og gratis å låne i forbindelse med arrangementer i regi av NKF som framkommer i arrangementsoversikten. Eventuelle kostnader på frakt må dekkes av klubben selv.

Utstyret er fordelt på landsdeler, jf. info i skjemaet nedenfor som man kan sende inn forespørsler via. Deretter vil man bli fulgt opp av administrasjonen for nærmere avklaringer og avtaler.

Det anbefales å legge inn søknad om utstyr så tidlig som mulig for å reservere det som trengs til planlagte arrangement. Norgesmesterskap og internasjonale mesterskap vil bli prioritert i tildelingen når flere arrangement er satt opp på samme tid.

Kontorrekvisita og hygieneartikler for arrangørklubber

Norges Kampsportforbund har også en leverandøravtale med Staples. Denne innebærer at arrangørklubber kan bestille nødvendig kontor/administrasjonsrekvisitter, samt hygieneartikler, til fordelaktige priser. For tilgang til avtalen kan arrangørklubber kontakte administrasjonen på post(a)kampsport.no.