Utlån av utstyr

Medlemsklubber kan bestille utstyr til utlån fra Norges Kampsportforbund.

Utstyret er forsikret av forbundet og gratis å låne. Eventuelle kostnader på frakt må dekkes av klubben selv.

Utstyret er fordelt på landsdeler, jf. info i skjemaet nedenfor som man kan sende inn forespørsler via. Deretter vil man bli fulgt opp av administrasjonen for nærmere avklaringer og avtaler.