Referater

Styrereferater 2018-2020:

Referat nr. 01 – 01.07.18
Referat nr. 02 – 17.10.18
Referat nr. 03 – 15.02.19
Referat nr. 04 – 04.09.19

Tingprotokoller:

Tingreferat 2018 – 26.05.2018
Tingreferat 2016 – 04.06.2016
Tingreferat 2014 – 31.05.2014
Tingreferat 2012 – 02.06.2012
Tingreferat 2010 – 05.06.2010
Tingreferat 2008 – 31.05.2008
Tingreferat 2006 – 20.05.2006
Tingreferat 2004 – 05.06.2004
Tingreferat 2002 – 01.06.2002

Eldre styrereferater og andre referater:

Arbeidsgruppereferater og dokumenter 2015-2016:

Arbeidsgruppen ble etablert på klubbledermøtet i november 2015 på Gardermoen.

Styrereferater 2016-2018:

Referat nr. 01 – 04.06.16
Referat nr. 02 – 03.09.16
Referat nr. 03 – 03.09.16
Referat nr. 04 – 11.10.16
Referat nr. 05 – 15.11.16
Referat nr. 06 – 20.01.17
Referat nr. 07 – 06.02.17
Referat nr. 08 – 01.03.17
Referat nr. 09 – 02.05.17
Referat nr. 10 – 09.09.17
Referat nr. 11 – 22.09.17 (e.o.)
Referat nr. 12 – 07.10.17 (e.o.)
Referat nr. 13 – 01.11.17
Referat nr. 14 – 12-14.01.18
Referat nr. 15 – 14.02.18
Referat nr. 16 – 05.03.18 (e.o.)
Referat nr. 17 – 11.04.18

Styrereferater 2014-2016:

 

Styrereferater 2012-2014:

 

Styrereferater 2010 – 2012:

 

Styrereferater 2008 – 2010:

 

Styrereferater 2006 – 2008:

 

Styrereferater 2004 – 2006:

 

Styrereferater 2002 – 2004: