Seksjon

Sist oppdatert: 15.02.2023

Styreprotokoller 2022-2024:

Protokoll nr. 1 – 04.08.2022
Protokoll nr. 2 – 30.08.2022
Protokoll nr. 3 – 04.10.2022
E-postprotokoll – 17.10.2022
E-postprotokoll – 18.10.2022
E-postprotokoll – 27.10.2022
E-postprotokoll – 16.11.2022
Protokoll nr. 4 – 06.12.2022
Protokoll nr. 5 – 13.12.2022
Protokoll nr. 6 – 17.01.2023

Styreprotokoller 2021-2022:

Protokoll nr. 1 (e-postmøte) – 28.06.2021
Protokoll nr. 2 (e-postmøte) – 02.07.2021
Protokoll nr. 3 (e-postmøte) – 07.07.2021
Protokoll nr. 4. 17.08.2021
Protokoll nr. 5. 01.09.2021
Protokoll nr. 6. 11.-12.09.2021
Protokoll ekstra styremøte (e-postmøte) 24.09.2021
Protokoll nr. 7 (e-postmøte) – 05.10.2021
Protokoll nr. 8 (e-postmøte) – 22.10.2021
Protokoll nr. 9 (teams-møte) – 28.10.2021
Protokoll nr. 10 – 27.11.2021
Protokoll nr. 11 – 01.03.2022
Protokoll nr. 12 (e-postmøte) – 01.04.2022
Protokoll nr. 13 – 12.05.2022

Tingprotokoller:

Eldre styreprotokoller:

Styreprotokoller 2002-2020