Sportskarate

Regelverk for sportskarate er under utarbeidelse.

NKFs stevnereglement:

Fellesbestemmelser