Kontingent

Priser

Prisene for medlemskap avhenger av antall medlemmer i klubben og hvilken seksjon i Norges Kampsportforbund man tilhører.

For tingperioden 2022-2024 gjelder følgende satser (ekskl. obligatorisk forsikringsavgift);

Karate kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år
Taekwondo WT kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år (endret etter seksjonsmøte 2020)
Taekwon-Do ITF kr.  90,- pr. enkeltmedlem pr år
Jujutsu kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år
Fleridrett kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år

Obligatorisk forsikringsavgift kommer i tillegg og utgjør p.t. kr. 82,- pr. enkeltmedlem over 12 år pr. år (inkludert for alle under 13 år). NB! Forsikringsavgiften ble økt fra kr 80 til 82 fra 2021, etter mange år uten økning. Klubber bes om å ta høyde for dette i sine budsjetter og fastsetting av medlemskontingent inkl. forsikring.

Vedrørende fakturering av passive medlemmer

Klubbene vil også faktureres for medlemmer med status som passive medlemmer i systemet. Passiv status brukes til medlemmer som f.eks har skadeavbrekk og derfor ikke skal betale treningsavgift i en periode, men fortsatt er medlem av klubben.