Kontingent

Priser

Prisene for medlemskap avhenger av antall medlemmer i klubben og hvilken seksjon i Norges Kampsportforbund man tilhører.

For tingperioden 2018/2020 gjelder følgende satser (ekskl. obligatorisk forsikringsavgift);

Karate kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år
Taekwondo WT kr. 175,- pr. enkeltmedlem pr år
Taekwon-do ITF kr.  90,- pr. enkeltmedlem pr år
Jujutsu kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år
Fleridrett kr. 140,- pr. enkeltmedlem pr år

Obligatorisk forsikringsavgift kommer i tillegg og utgjør p.t. kr. 80,- pr. enkeltmedlem over 12 år pr. år (inkludert for alle under 13 år).