Veileder

Kampidrettene har i samarbeid med kulturdepartementet utarbeidet en veileder for etablering av kamp idrettsanlegg. Veilederen er, sammen med departementets veileder for søknad om spillemidler, et godt utgangspunkt for å kunne jobbe målrettet for å etablere egne anlegg for klubben.

Veilederen består av tre deler:

Del 1 handler om behov, konsept og planlegging. Dette kapittelet vil skissere de første prosessene i et anleggsprosjekt og hvordan man skal komme i gang.

Del 2 inneholder aktuelle krav og råd for byggeprosessen. Her presenteres de to kampidrettskonseptene samt de grunnleggende behovene de ulike idrettene har.

Del 3 handler om forvaltning, drift og vedlikehold av et ferdig anlegg. Her vil råd og retningslinjer presenteres i forhold til hvordan anlegget bør driftes etter ferdigstillelse.

Veilederen kan lastes ned herunder eller på departementets nettsider.

Relaterte linker

Veileder for kampidrettsanlegg
bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet