Vellykket selvforsvarsseminar avholdt

Publisert 06.02.2018
Redigert 12.01.2022

 

2.-3. februar holdt jujutsu-seksjonen sitt årlige selvforsvarsseminar for femte gang. Totalt 20 deltakere fra 11 klubber var på plass på Gardermoen for å få med seg faglig påfyll inn i det nye året. – Vi ønsker å takke både forelesere og deltakere, og håper å se alle igjen ved neste års seminar, sier leder av jujutsu-seksjonen Rolf Magne Larsen.

Fredag kveld var satt av til foredrag av Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøyskolen. Bjørnebekk presenterte her sin forskning vedrørende vold og selvforsvar.

Bjørnebekk hadde i sitt foredrag mange referanser til sin kontrollgruppe av ungdom, som hun har fulgt i mange år. Hun gikk i foredraget blant annet inn på hvordan mindre barn tilegner seg kontroll over aggresjon, og lærer akseptable måter å håndtere aggresjon på.

Bjørnebekk forklarte videre at det foreligger mye forskning på hvordan selvforsvar kan motvirke vold, og at mange som har kampsporterfaring kommer seg ut av angrepssituasjoner. Bjørnebekk påpekte at enkelte finner roen i kampsport og får kontroll på aggresjonen.

Omstendigheter og konsekvenser

Lørdag holdt Tomas Kristensen foredrag om nødvergeretten.

Lørdag holdt Tomas Kristensen foredrag om nødvergeretten. Foto: Norges Kampsportforbund

– Kristensen har detaljkunnskap om alle sider av idrettens regelverk, og arbeider primært med de forretningsjuridiske og kommersielle sider ved idretten for de store aktørene. Hans foredrag fokuserte på nødvergerett, og han var også innom områdene selvtekt og samtykke, sier Larsen.

I foredraget snakket Kristensen blant annet om hvilke omstendigheter som må foreligge for at nødvergehandlingen skal være straffri, og forskjellige konsekvenser av å handle i nødverge.

Ønsker innspill

Seksjonslederen sier seg fornøyd med samlingen som helhet, inkludert innholdet i foredragene.

– Under begge foredragene var deltakerne veldig aktive, og det ble stilt mange reflekterte og gode spørsmål. Det var tydelig at begge temaene engasjerte de fremmøtte.

Seksjonen ønsker også innspill til andre temaer og gjennomføringsmodell når de skal planlegge fremtidige samlinger.

– Forslag til temaer og teknisk gjennomføring kan sendes direkte til styret. Vi håper på gode innspill, og enda større deltakelse fra andre klubber tilsluttet jujutsu-seksjonen på fremtidige samlinger, avslutter Larsen.