Vellykket februar-seminar avholdt 

Publisert 25.02.2020
Redigert 26.02.2020

Også i år avholdt jujutsu-seksjonen sitt tradisjonsrike februar-seminar. Totalt deltok ca. 20 representanter fra klubber fra hele landet. – Vi takker alle fremmøtte for deltakelse og engasjement. Seksjonsstyret er fornøyd med årets seminar, og ser frem til å videreutvikle seminaret som en viktig arena og møteplass for klubbledere og instruktører i seksjonen, sier seksjonsleder Rolf Magne Larsen.  

På agendaen for årets seminar sto antidoping-arbeid, klubbutvikling, samt seksjonens fremtid og aktivitet i tingperioden 2020-2022. I etterkant av seminaret avholdt også seksjonen styremøte, hvor en kort evaluering av seminaret ble gjennomført. Det fullstendige referatet fra styremøtet finner du her.  

Evalueres i etterkant  

Som det fremgår av referatet fra styremøtet er det nå sendt ut et evalueringsskjema til alle deltakere på seminaret.  

– Seksjonen ønsker å sikre et enda mer tydelig eierskap til innholdet for seminaret kommende år, samt å innhente anonymiserte og konkrete tilbakemeldinger, forklarer Larsen.  

Ønsker økt aktivitet  

Sentralt for årets seminar var fokuset på hvordan seksjonens klubber kan generere økt aktivitet 

– Det var bred enighet om at klubbene må generere økt aktivitet. Dette arbeidet må gjøres i klubbene – som også oppfordres til å samarbeide. Seksjonen og administrasjonen kan bistå med rådgiving og verktøy for å hjelpe klubbene på vei. Gjennom helgen ble det fremmet flere gode forslag av de fremmøtte, blant annet å avholde klubbkonkurranser, opprette egne arrangementskomiteer, samt å spørre medlemmer om hvilke mindre aktiviteter de kan tenke seg gjennom året, forteller Larsen.

Presentasjoner: