Nytt fra jujutsu-styret

Publisert 27.05.2019

Jujutsu-seksjonen hadde styremøte 27. april. Av sakene som ble behandlet er konkurranseaktivitet og deltakelse i NM-veka. Referatet er nå tilgjengelig.

Deltar ikke på NM-veka

Seksjonsstyret fattet på møtet enstemmig vedtak om å avlyse NM 2019, og trekker arrangementet fra NM-veka. Styret avvikler satsing og belastning av seksjonens økonomi i forbindelse med konkurranseaktivitet, frem til konkurransemiljøet selv har etablert stevner og aktivitet som skaper et grunnlag for videre satsing.

– Det har de siste to årene vært gjentatte avlyste konkurranser grunnet manglende påmelding. Stevnene har blitt avlyst i siste liten. Seksjonen ser også liten/ingen tilvekst av dommere. Det er vanskelig for klubbene å arrangere stevner uten deltakere og dommere. Styret ønsker selvfølgelig denne aktiviteten og vil legge til rette for dette, men det er i klubbene interessen og miljøet for konkurranse må være, sier styreleder i seksjonen Rolf Magne Larsen.

Ønsker navneforslag

Styret besluttet på møtet at februarseminaret 2020 skal avholdes som tidligere år, men da under et mer åpent navn enn «selvforsvarsseminar».

– Styret oppfordrer medlemsklubbene til å komme med forslag til nytt navn. Forslagene kan sendes til post@kampsport.no, sier Larsen.

Hele styrereferatet finner du her.