VIRKSOMHETEN

KONKURRANSER og AKTIVITETER

  • Norges Kampsportforbund gir tilgang til spennende konkurranser, møter/seminarer, graderinger og andre aktiviteter.
  • Norges Kampsportforbund er det offisielle organet for sine kampsporter i Norge. Dermed er et klubbmedlemskap både et garantistempel, samt inngangsbilletten til alle offisielle konkurranser og mesterskap.

UTVIKLINGSTILTAK og KOMPETANSEBYGGING

  • Norges Kampsportforbund har subsidiert dommeropplæring, trener-/lederutdanning, klubbutvikling m.m. for klubbene/medlemmene
  • Norges Kampsportforbund bistår med konflikthåndtering og rådgivning til klubbene. I tillegg tilbys smarte medlemsverktøy som gjør klubbdriften enklere.

REPRESENTASJON og PROFILERING

  • Norges Kampsportforbund posisjonerer og representerer kampsportene bl.a. med ambisiøs toppidrettssatsing. Samtidig jobber forbundet for å få fram kampsportenes egenart og mangfold i både bredde og topp.
  • Norges Kampsportforbund formidler gunstige priser på skadeforsikring, leiebil, hotell og flyreiser samt tilgang til ulike tilskuddsordninger for klubbene.

STYRKER RAMMEVILKÅRENE

  • Norges Kampsportforbund jobber for bedre rammebetingelser for kampsportene i Norge i.f.t. skatt og avgifter, tilskudd, anlegg/aktivitetssaler, verneplikt, toppidrett, osv.
  • Norges Kampsportforbund sin organisasjonsstruktur ivaretar medlemmenes medbestemmelse innenfor sin respektive idretts utvikling.