Innstilling til forbundsstyre

Publisert 11.05.2016
Redigert 09.07.2018

Valgkomiteen for forbundsstyre og utvalg er klar med sin innstilling. Her kan du se hvem som er kandidatene.

 

Dersom lovendringsforslagene vedtas skal det velges varamedlemmer til forbundsstyret samt sanksjons- og ankeutvalg. Her følger alle forslagene.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT FORBUNDSSTYRE

 

Valgkomiteen skal blant annet:

  • Søke å oppnå en geografisk og idrettsfaglig representasjon
  • Vurdere personlige egenskaper og annet som valgkomiten finner hensiktsmessig.
  • Følge NIFs lov §2.4 ”kjønnskvoteringsloven”

 

Utifra dette har valgkomiteen følgende innstilling:

President
Trond Berg, Tøyen taekwondo klubb  (gjenvalg)

Visepresident
Tore Bigseth, Ålesund ju jitsu klubb  (gjenvalg)

Visepresident
Øyvind Andreassen, Bergen karate klubb  (gjenvalg)

Styremedlem         
Line Gulbrandsen, Værnes NTN taekwon-do klubb (gjenvalg)

Styremedlem
Kjell Sivertsen, Seiken karate klubb  (gjenvalg)

5 styremedlemmer = seksjonsledere innstilt av seksjonsmøtene

 

Forbundsstyret varamedlemmer
Dersom lovendring (§17) vedtas under innkomne forslag:

Varamedlem
Britt MiRee Abrahamsen, Bergen wushu klubb

Varamedlem          
Torgeir Haukebø, Molde taekwon-do klubb

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NY KONTROLLKOMITE

Leder
Kjell-Erik Andal, Enebakk IF – Taekwondo

Medlem
Fiona M. Eide, Fana NTN taekwon-do klubb

Medlem
Stig Rune Nergaard, Båtsfjord NTN taekwon-do klubb

 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL  TING OG MØTER I OVERORDNETE ORG. LEDD

 Valgkomiteen foreslår at forbundsstyret får fullmakt til selv å oppnevne representanter til ting og møter.

 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ

Valgkomiteen skal bestå av leder og 4 medlemmer.

Forbundsstyret foreslår at seksjonenes valgkomiteledere også utgjør valgkomiteen for forbundstinget slik at valgkomitearbeidet totalt sett kan samordnes.

Forslag på valgkomiteens leder avklares etter at valg er foretatt på seksjonsmøtene.

Forslaget gjelder så langt dette er praktisk gjennomførbart i.f.t. NIFs kjønnskvoterings-bestemmelser. Dersom det ikke er 2 av hvertkjønn blant seksjonenes valgkomiteledere vil andre i  seksjonens valgkomite bli foreslått.

 

Dersom lovendring (§17) vedtas under innkomne forslag:

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL SANKSJONSUTVALG

Leder              
Benedicte Marnseg, Mizuchi karate klubb

Medlem
Beate Bull, Oslo krav maga klubb

Medlem           
Mortten Grindheim, Bergen karate kampsport klubb

Varamedlem    
Elena Guttormsen, Alta karate klubb

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ANKEUTVALG

Leder              
Morten Ørke Larsen, Tiger karate klubb

Medlem           
Christian Wadahl Uhlen, Tsunami shotokan karate klubb

Medlem           
Anne-Marte Vaagan, Bergen IL taekwondo

Varamedlem    
Hanne Egeness, Ålesund NTN taekwon-do klubb

 

Sittende styres arbeid for kampsport

Det er mange av de sittende medlemmene som er foreslått videre til nytt styre. For et innblikk i hva det sittende styret har brukt tiden på de siste to årene kan du se på styrets møtereferater fra perioden.

Det er selvfølgelig mulig også å komme med benkeforslag.