forbudsstyre

Felles / Forbund
Innstilling til forbundsstyre - thumbnail

Innstilling til forbundsstyre

  Dersom lovendringsforslagene vedtas skal det velges varamedlemmer til forbundsstyret samt sanksjons- og ankeutvalg. Her følger alle [...]