Siste Antidoping-nytt

Publisert 14.02.2024

Fra og med 1. januar 2024 ble det gjort endringer i WADAs dopingliste. Det er av stor betydning at alle idrettsutøvere, trenere og foresatte setter seg grundig inn i endringene. Det er også viktig å informere om at Ren Utøver-sertifiseringen må fornyes hvert tredje år. I tillegg må utøvere under 18 år levere inn et samtykkeskjema for å kunne delta i konkurranser eller delta på samlinger arrangert av landslaget.

Vi minner også om at det er påkrevd at alle klubber som søker om støtte og som skal arrangere konkurranser må være sertifisert som Rent Idrettslag. Samtidig oppfordres alle landslagsutøvere som planlegger å trene på et treningssenter, om å velge et Rent Senter.

Fra 1. januar 2024 ble tramadol, en kraftig smertestillende substans, forbudt i alle idretter. Tramadol har vært under overvåkning av WADA i flere år på grunn av utstrakt bruk i idretten og potensialet for å forbedre fysisk ytelse. Det er viktig å være klar over at tramadol også kan føre til alvorlige bivirkninger, inkludert redusert reaksjonsevne, avhengighet og overdoser. Tramadol er klassifisert som et narkotisk stoff i flere land, inkludert Norge.

I tillegg har WADA lagt til semaglutid på listen over forbudte stoffer. Semaglutid er en substans som brukes til å behandle diabetes type 2 og for vektreduksjon.

Husk at det er den enkelte utøver som er ansvarlig for å søke om medisinsk fritak. Det er viktig å huske at hvis det er behov for medisinsk behandling må det undersøkes om det er behov for medisinsk fritak. Utøvere som konkurrerer internasjonalt må også søke om internasjonalt fritak. Antidoping Norge har utarbeidet en egen veileder for medisinsk fritak.