Praktisk informasjon om forbundsting og seksjonsmøter

Publisert 04.06.2021

Del to av Forbundstinget og seksjonsmøter arrangeres denne helgen. Alt av praktisk informasjon for delegater og observatører finner du her. Vi ber alle påmeldte gjøre seg godt kjent med all informasjon, og til å ta kontakte administrasjonen snarest ved eventuelle utfordringer eller spørsmål.

Vi ber alle påmeldte delegater merke seg følgende:

  • Oversikt over alle påmeldte delegater, samt alle sakspapirer, finner du på samlesiden for del 2 av Forbundstinget.
  • Program for helgen er som følger: Lørdag 5. juni: Parallelle seksjonsmøter kl. 10:00-12:00: Jujutsu og fleridrett. Seksjonsmøte kl. 12:00-14:00: ITF. Parallelle seksjonsmøter kl. 14:00-16:00: Karate og taekwondo. Søndag 6. juni: Kl.10:00-14:00. Forbundstinget.

  • Kampsportforbundet vil streame forbundstinget LIVE via vår YouTube-kanal på søndag fra kl 10:00. Dette gjøres etter samme modell som Norges Idrettsforbund fulgte da de arrangerte årets idrettsting forrige helg.
  • Microsoft Teams har en øvre grense på 300 møtedeltakere. Det er i etterkant av påmeldingsfristen 331 påmeldte stemmeberettigede, observatører og ansatte i administrasjonen på selve forbundstinget søndag. Det er derfor kun delegater og observatører med talerett som kan følge Forbundstinget via Teams. Grunnet kapasitetsbegrensninger i Teams må resterende observatører følge tingforhandlingene via Youtube! Vi ber derfor dere som har mottatt teams-lenke til forbundstinget på epost i dag om å ikke distribuere møtelenken videre.
  • Observatører får fortsatt tilgang på GoPlenum som nettopp observatører, men må altså følge møtet uten talerett fra Youtube. Da seksjonsmøtene har et mindre antall påmeldte er ikke dette en problemstilling som påvirker disse møtene, og observatører kan derfor følge seksjonsmøter via Teams.
  • Alle delegater og observatører skal ha mottatt lenke til møtene fredag formiddag. Om du er påmeldt og ikke har mottatt denne kan du kontakte forbundsadministrasjonen via  post(a)kampsport.no snarest.
  • Alle delegater må registrere seg i GoPlenum i god tid før møtestart for å kunne avlegge stemme under møtene. Alle skal ha fått tilsendt mail fra organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold 02. juni med oppfordring om å sende oss ditt telefonnummer, da dette er en forutsetning for å kunne registreres i GoPlenum. Om du er av de som ikke har mottatt denne eposten, eller fortsatt ikke har besvart den, kan du sendes oss ditt telefonnummer på post(a)kampsport.no snarest.
  • Om du er påmeldt delegat, har sendt oss ditt telefonnummer, og fortsatt ikke har mottatt SMS om GoPlenum-registrering innen fredag kl. 16:00 bes du om å sende epost til post@kampsport.no.
  • Om du har problemer med registrering i GoPlenum, kan administrasjonen kontaktes på post(a)kampsport.no. Vi oppfordrer på det sterkeste til å gjennomføre registreringen i løpet av fredagen, og til å ta kontakt med administrasjonen i god tid ved eventuelle problemer.
  • Om du ikke hadde anledning til å delta på GoPlenum-webinaret som ble avholdt 3. juni oppfordrer vi deg til å se følgende presentasjonsvideo av denne digitale løsningen på YouTube.

Vi ser frem til helgens møter, og til å treffe dere alle denne helgen!