Kostnader innen barne- og ungdomsidretten

Publisert 05.03.2020

NIF offentliggjorde denne uken rapporten «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse». Taekwondo og karate er inkludert i rapporten, som avdekker betydelige skilnader i kostnader innen barneidretten. Idrettspresident Berit Kjøll påpeker på NIFs nettsider at kostnadene må reduseres.

Den nye rapporten «Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse» har kartlagt kostnadsnivået innen 13 ulike idretter, inkludert karate og taekwondo. Oslo Economics har, på vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, utarbeidet rapporten.

Hovedfunnene er at den årlige gjennomsnittskostnaden ved deltakelse for 9-åringer er 3600 kroner, mens de årlige gjennomsnittskostnadene for 15-åringer er 9600 kroner. Rapporten viser at de viktigste kostnadsdriverne i idrettslagene er utstyr, bekledning, samt arrangementskostnader.

– Rapporten viser at svært mange idrettslag driver idrettstilbud til en relativt lav kostnad for å sikre et tilbud som de fleste kan være med på, og at bevisstheten om kostnadsreduserende tiltak i idretten blir stadig bedre kjent i idrettslagene. Det er bra, sier idrettspresident Berit Kjøll til NIFs nettsider.

Karate og taekwondo kartlagt

Av Norges Kampsportforbunds idretter er karate, ITF-taekwon-do og WT-taekwondo inkludert. Funnene for disse idrettene er som følger:

Snittpris for 9-/-15-åringer:

  • Karate: 3 808 kr/6 214 kr
  • ITF: 4 729 kr/8 970 kr
  • WTF 3 368 kr/4 507 kr

Viktig å se muligheter

Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund, oppfordrer klubber til å gjøre seg kjent med rapporten, og bruke den i videre arbeid for å holde kostnadene nede.

– Norges Kampsportforbund er glade for å se at våre idretter kommer godt ut, og ikke totalt sett kan anses som kostbare. Vi registrerer dog at når det gjelder kostnader forbundet med kontingent- og treningsavgift er disse noe høyere enn snittet hos våre klubber. I tillegg viser undersøkelsen at klubbene i liten grad genererer inntekter som følge av dugnad- og markedsarbeid. Her oppfordrer vi derfor klubbene til å se muligheter, blant annet når det gjelder arrangement, for å øke sine inntekter, og slik kunne redusere treningsavgifter for medlemmer, påpeker Henriksen.

Lyst til å komme videre i inkluderingsarbeidet?

Norges Kampsportforbud oppfordrer også alle klubber til å benytte seg av ALLEMED-verktøyet. Dette er et nyttig elektronisk verktøy alle klubber kan benytte seg av i arbeidet med å kunne inkludere alle barn og unge.

Les mer om ALLEMED her.