Korona: Oppdatert veileder

Publisert 05.01.2021

Mandag 4. januar er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Norges Kampsportforbund har derfor også oppdatert vår koronaveileder. I tråd med den nasjonale smittevernveilederen anbefales det at all trening innendørs utsettes til etter 18. januar.

Nedenstående veileder er oppdatert 05.01.2021 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Følgende endringer gjelder fra og med 4. januar:

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
  • Flere klubber ønsker å gjennomføre et kick-off i klubben, eller lignende arrangement. Dette anbefales utsatt eller avlyses, da de fleste arrangementer ikke vil være i tråd med nasjonale anbefalinger. Dersom klubben skal gjennomføre et slikt arrangement etter 18. januar (med forbehold om at nasjonale/lokale restriksjoner/retningslinjer tillater aktivitet) , er det krav om skriftlig deltakerliste og en smittevernansvarlig. Ved en konkurranse er det tillatt med inntil 10 personer samlet (med mindre lokale myndigheter har andre restriksjoner), og det skal være minst 1 meter mellom personene. Unntaket er under selve utførelsen av konkurransen og gjelder for utøvere under 20 år.