Husk at du fremdeles kan melde deg på til Forbundstinget!

Publisert 13.05.2022

Selv om frist for felles hotellbestilling har utløpt, er det fortsatt mulig å melde seg på til årets seksjonsmøter og tingforhandlinger. Forbundstinget og seksjonsmøter arrangeres fysisk på Gardermoen helgen 11.-12. juni. Alt av praktisk informasjon for delegater og observatører finner du i denne saken og på vår samleside.

Se vår samleside for tinget her.

Last ned innkallingen til tinget her.

Kampsportforbundet er glade for at vi endelig kan innkalle til fysisk deltakelse på årets forbundsting. Vi forbereder oss likevel også på en digital løsning dersom det skulle bli nødvendig. I så fall vil vi komme tilbake med nærmere informasjon om dette.

Stedet er Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Frist for hotellbestilling til kampsportforbundet har nå gått ut og delegater som eventuelt ønsker å bestille hotellrom må nå gjøre dette selv.

Stedet er Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Dette er et moderne konferanse- og forretningshotell kun 10 min. unna Oslo lufthavn. Det har treningsrom, mulighet for gateparkering og er tilgjengelig via en kort busstur fra Oslo Lufthavn.

Timeplan

Lørdag
Forbundsstyremøte kl. 10:00 – 11:00
Seksjonsstyremøter kl. 11:00 – 12:00
Fellesmøte styrer kl. 12:00 – 13.00
Lunsj kl. 13:00 – 14:00
Innføringsseminar for nye representanter på tinget kl. 13:45 – 14:45
Registrering til seksjonsmøtene kl. 14:45 – 15:00
Seksjonsmøtene kl. 15:00 – 18:30 – (ITF kl. 16:00 – 18:30)
Møte med dirigenter, seksjonsledere og valgkomiteer kl. 19:00 – 19:30
Middag kl. 20:00 –

Søndag
Workshop ny nettside kl. 09:15 – 09:45
Registrering til forbundstinget kl. 09:45 – 10:00
Tingforhandlinger kl. 10.00 – 13:00
Lunsj kl. 13:00 – 14:00
Tingforhandlinger kl. 14:00 – 17:00

GoPlenum benyttes som møteverktøy

Det tas uansett sikte på å bruke GoPlenum digitalt møteverktøy, også ved fysisk møte. I GoPlenum får alle tilgang til møtedokumentene og det er her stemmegivning skjer.

Delegatene må benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme. Registrerte deltakere vil motta invitasjonslenke, veiledning og filmlenker.

Alle påmeldte delegater vil bli innkalt til webinar i GoPlenum-verktøyet, som gjennomføres innenfor de siste 14 dagene før tinget gjennomføres.

Viktig møteplass

Forbundstinget med seksjonsmøter er både en formell og uformell møteplass hvor langtidsplan vedtas, overordnete demokratiske beslutninger fattes og nettverk og samarbeid kan dannes.

Påmeldingen er åpen frem til fredag 3. juni og skjer digitalt via denne lenken. Påmeldinger etter dette må skje ved direkte oppmøte på seksjonsmøter og forbundstinget.

Årsmøteprotokoll og ev. styremøteprotokoll, som viser hvem som har fullmakt til å representere klubben, må lastes opp i skjemaet. Representanten(e) må oppfylle kravene til representasjonsrett og valgbarhet.

Saksliste

Saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.kampsport.no senest 2 uker før tinget.

Innkomne forslag;

Forslag som skal behandles på seksjonsmøter/ting må være sendt til Norges Kampsportforbund senest 4 uker før tinget på følgende skjema:

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2022/03/Forslagsskjema-for-vedtak-tinget.docx.pdf

Følgende har representasjonsrett med stemmerett på tinget;

 • Representanter fra klubber etter følgende skala (iht. NKFs lov §12):
  • Opptil 100 medlemmer = 1 representant
  • 101 – 200 medlemmer             = 2 representanter
  • 201 og flere medlemmer = 3 representanter
 • Forbundsstyret

Liste over antall representanter pr. klubb finnes under påmeldingslenken.

Møtene og tinget er vedtaksføre med det antall godkjente representanter som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

For å ha representasjonsrett (stemmerett) må klubben ha vært tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsportforbund (NKF) i 6 mnd. og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Klubber som ikke oppfyller dette oppfordres til å møte med observatør. Medlemsgrunnlaget for fjoråret legges til grunn for klubbenes representasjonsantall.

Representantene må være valgt av klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Den/de må ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent samt ha fylt 15 år ila. kalenderåret (NIFs lov §2-5).

Delegasjoner skal sammensettes i.h.t. NIFs lov slik at begge kjønn er representert når det er to eller flere representanter.  

 

Følgende kan møte uten stemmerett på forbundstinget:

Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/ komitéens arbeidsområde:

 1. Kontrollutvalgets medlemmer
 2. Valgkomitéens medlemmer
 3. Lederne i de tingvalgte utvalg/komitéer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.

Med talerett:

 1. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
 2. e) Generalsekretær
 3. f) Representant fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Representanter kan kun representere et organ på tinget (NIFs lov §2-5)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i forbundet: Medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg eller revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på forbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd (klubb).


Flere representanter på de minste seksjonsmøtene

For jujutsu seksjonen og fleridrett seksjonen har klubbene representasjonsrett etter følgende skala (iht. NKFs lov §15 (5)):

 • Opptil 50 medlemmer             = 1 representant
 • 51 – 100 medlemmer             = 2 representanter
 • 101 og flere medlemmer = 3 representanter

Dette gjelder kun seksjonsmøtet og ikke forbundstinget.

 

Utjevning av reiseutgifter

Det praktiseres reiseutgiftsfordeling (i medhold av NKFs lov §12) slik at klubbenes representanter får samme reisekostnad uavhengig av bosted, ved fysisk møte.

 

Påmelding til møter og bestilling av overnatting

Påmeldingsfrist er satt av praktiske hensyn. Ved bestilling av overnatting etter fristdato kan vi ikke garantere plass.

Husk å ha alle opplysninger klare før bestilling utfylles via påmeldingslenken.

Dette gjelder hvem som skal delta i hvilke møter for klubben samt hvem som skal ha hotellrom og måltider (fullpensjon, dagpakke) samt ev. allergier/matintoleranse. Husk at ved to eller flere representanter fra klubben skal begge kjønn være representert.

 

Velkommen til årets forbundsting, vi ses på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen!