Hvordan skal Norges Kampsportforbund representere særidrettene internasjonalt?

Publisert 20.01.2022

Hvordan representerer man idretten internasjonalt dersom man ikke har internasjonalt medlemskap, spør Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Nedenstående kronikk er en oppfølging av gårdagens kronikk «Hvor er særidrettene i kampsportforbundet på vei?

Hvordan skal Norges Kampsportforbund representere særidrettene internasjonalt?

Kronikk av Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund

Trond A. Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund (NKF) er organisert med særidretter som er inndelt i ulike seksjoner;

  • Seksjoner for hele særidretter som kunne vært egne særforbund i NIF (karate og jujutsu)
  • Seksjon for særidrett avgrenset til internasjonalt særforbunds regelverk (taekwondo WT – kunne også vært eget særforbund i NIF
  • Seksjon for ITF stilartsgrupperinger (taekwon-do ITF) – kvalifiserer ikke i seg selv for å være eget særforbund i NIF, men sammen med taekwondo WT
  • Seksjon for særidretter (fleridrett) som i seg selv ikke kvalifiserer for å være eget særforbund i NIF samlet eller hver for seg (NIF ønsker å begrense antall særforbund og stimulere flere til å samarbeide og/eller slå seg sammen.)

Alle klubber som driver med en av kampsportene som organiseres i NKF kan bli medlem. Dette uavhengig av stilart, teknisk vektlegging av slag/spark, kast/grep eller redskap/våpen, eller hvorvidt klubben har fokus på konkurranser eller konkurransefri aktivitet. Alle vil kunne få et likeverdig tilbud fra NKF, men ikke alle klubber vil benytte tilbudet i like stor grad.

Bredt medlemstilbud

Eksempelvis vil konkurransefrie klubber ikke delta i NKFs konkurransetilbud. Samme klubb vil allikevel kanskje benytte seg av andre deler av kampsportforbundets brede medlemstilbud, som medlemsforsikring, utdanningstilbud, tilskuddordning eller utlån av utstyr. Forbundets «sikkerhetsnett» for klubber i form av rådgivning ved konflikt- og varslingssaker eller bistand med anleggsprosesser/spillemiddelfinansierte lokaler kan selvfølgelig også være interessant.

Noen av konkurranseklubbene vil også ha mer fokus på sin stilarts konkurranser fremfor NKFs tilbud. Kanskje vil man delta på stilartslandslag fremfor NKFs offisielle landslag.

Alt dette er selvfølgelig helt greit og opptil klubbene selv å regulere. Samtidig utfordrer dette hva NKF som forbund for medlemsklubbene skal være. Dersom det er svært få klubber som driver med konkurranser utifra de offisielle internasjonale særforbundenes regelverk, er det da noe poeng for NKF å ha medlemskap der?

Skal representere idrettene internasjonalt

Ifølge NKFs lover er formålet vårt som organisasjon «å fremme forbundets kampsporter i Norge, og representere idrettene internasjonalt.» Denne teksten kan ikke endres, da den inngår i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s lovnorm for særforbund. Spørsmålene som melder seg, blir da:

Hvordan representerer man idretten internasjonalt dersom NKFs særidretter ikke har internasjonalt medlemskap? Er det ønskelig å begrense virksomheten nasjonalt? Hvis NKF fortsatt skal ha internasjonal virksomhet, hvilke internasjonale organisasjoner bør NKF da stå tilsluttet?

Åpen diskusjon og innspill på dette er ønskelig og viktig for å kunne tilrettelegge best mulig for relevante saksfremlegg og gode beslutningsprosesser i seksjonsstyrene og forbundsstyret.