Hvem, hva, hvordan: Nøkkeltallene for Norges Kampsportforbund

Publisert 05.12.2022

Lurer du på hvor mange medlemmer Norges Kampsportforbund har, eller hvordan utviklingen er når det gjelder kvinneandelen i forbundet? Kanskje er du nysgjerrig på hvor mye av forbundets omsetning som går til administrasjon? Svarene finner du i nøkkeltallsrapporten 2021.

Medlemskap i de ordinære idrettslagene ved utgangen av 2021 var 1 782 406. Det er en økning på rundt 30 000 medlemmer fra 2020.

Tallene for aktivitet og medlemskap for hele norsk idrett finner du i selve nøkkeltallsrapporten.

I nøkkeltallsrapporten oppgir NIF at det ble godkjent totalt 187 idretter i 2021.

De grenene som ble godkjent i 2021 var:
1. Karate – kata/mønster
2. Karate – kumite/kamp
3. Taekwondo – poomsae/mønster
4. Taekwondo – kyorugi/kamp

Nedgang på 12%

Når det gjelder antall aktive medlemmer har Norges Kampsportforbund de siste 6 år hatt en nedgang på 12%. Forbundet hadde ved utgangen av 2021 33 612 medlemmer fordelt på 472 klubber- og idrettslag.

  • Forbundet har hatt en nedgang i medlemsgruppen 6-12 år på hele 11% de siste 6 årene
  • Forbundet har hatt en nedgang i medlemsgruppen 13-19 på hele 12% de siste 6 årene
  • Forbundet har hatt en nedgang i medlemsgruppen 20-25 år på hele 17% de siste 6 årene
  • Forbundet har hatt en nedgang på 536 medlemmer når det gjelder antall kvinnelige medlemmer de siste 6 årene.

Når det gjelder medlemstall innen de forskjellige aldersgruppene er disse tallene som følger: