Har du husket å nominere dine drømmekandidater?

Publisert 26.01.2018

Neste Forbundsting avholdes 26.-27. mai 2018. I forbindelse med Forbundstinget skal det velges nye medlemmer både til forbundsstyret og seksjonsstyrene. Valgkomiteene er nå på jakt etter de rette kandidatene – kanskje vet du om noen som har det som trengs?

I tillegg til nytt Forbundsstyre skal det på årets Forbundsting velges kontrollkomite, sanksjonsutvalg og ankeutvalg. Fristen for å sende inn forslag på kandidater er 30. januar.

– Forbundsstyrets oppgave er å iverksette forbundstingets vedtak med langtidsplan, representere forbundet, samt følge opp administrasjonen og seksjonene. Vi er derfor ute etter personer med engasjement og ønske om å drive med tilrettelegging av kampsport på overordnet nivå, sier leder av forbundsstyrets valgkomité Vegard Iversen.

Iversen sitter også i valgkomiteen for ITF-seksjonen, og seksjonen er opptatt av at potensielle kandidater er motiverte for å arbeide frem bedre rammevilkår og gode systemer for klubbdrift.

– ITF-seksjonen søker etter ressurspersoner som vil være med å videreføre ITF Taekwon-Do sin gode utvikling. Vi trenger ressurspersoner som kan jobbe for best mulig rammevilkår for våre medlemsklubber samt videreutvikle gode systemer for drift av medlemsklubbene, sier Iversen.

Jobber for økt samarbeid

Alle seksjonene er avhengige av å rekruttere personer med riktig kompetanse for å kunne innfri sine ambisjoner for de kommende årene.

– For oss er det viktig å understreke at kun et fåtall av klubbene i jujutsu-seksjonen har hovedvekt på konkurranse. Det er derfor viktig at også ressurspersoner fra klubber som ikke konkurrerer melder seg til tjeneste, sier Terje Kårstad, leder i seksjonens valgkomite.

– Etter 8 år i seksjonsstyret vet jeg at mye energi og økonomi kanaliseres til konkurranser og kursing av dommere, men det er viktig at kandidater som kan være interesserte også er klar over at en svært viktig del av jobben som styremedlem er å tilrettelegg for økt samarbeid mellom ulike stilarter og kampkunster, påpeker Kårstad.

Ønsker balanse

Valgkomiteen for taekwondo vil i arbeidet med å lete etter nye kandidater til styreverv vektlegge å skape balanse innen kjønn, alder og representasjon av klubber og regioner.

– Vi vil etterstrebe god variasjon i kandidater – trenere, coacher, sportslige ledere, klubbledere eller nåværende/tidligere utøvere og dommere har alle kunnskap og kompetanse som er viktig for oss. For å møte de endringer vi står foran er det også spesielt ønskelig å få inn en ungdomsrepresentant, sier Morgan Nygård, leder i seksjonens valgkomite.

Organisatorisk kompetanse og personlige egenskaper vil også vektlegges.

– Det vil være en fordel at styremedlemmene har erfaring fra styreverv og organisasjonsarbeid. Vi vil vektlegge at fremtidige styremedlemmer har tydelig motivasjon for å bidra de neste to årene, samt klare tanker om hva de ønsker å ha fokus på, sier Nygård.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å nominere sine drømmekandidater, og ser frem til å ønske nye medlemmer velkommen til styrer, komiteer og utvalg!

Mer informasjon om valg av kandidater til Forbundsstyret (Frist: 30. januar)

Mer informasjon om valg av kandidater til Seksjonsstyret for jujutsu (Frist: 1. februar)

Mer informasjon om valg av kandidater til Seksjonsstyret for taekwondo (Frist: 1. februar)

Mer informasjon om valg av kandidater til Seksjonsstyret for karate (Frist: 1. februar)