Høring – Fremtidig organisering av norsk idrett

Publisert 14.11.2018

Alle klubber oppfordres til å gi tilbakemeldinger på høring om fremtidig organisering av norsk idrett. 

Som tidligere informert er det igangsatt et moderniseringsprosjekt for blant annet å se på fremtidig organisering av norsk idrett. I september ble forslag til tre alternative modeller fremlagt. Etter samråd der nærmere 300 personer fra idretten har deltatt er det nå ett samlet dokument som skal ut på høring til alle organisasjonsledd, også klubber.

Forslagene i høringen er søkt holdt på et prinsipielt nivå og det ønskes i utgangspunktet en diskusjon om prinsipper og retning. En del av forslagene vil kreve mer detaljerte utredninger i forkant av gjennomføring.

Vi håper alle klubber vil ta seg tid til å sette seg inn i forslagene og gi oss et høringssvar via spørreundersøkelsen under (den er også utsendt på mail til alle medlemsklubber). Frist for å svare på høringen er 1.desember 2018, kl. 09.00.

Dialogmøte 5. november

NIF arrangerer dialogmøte om moderniseringsprosjektet 5. november kl. 16.00-20.00 på Ullevaal Colosseum (hovedinngang, Norges Fotballforbund). Påmelding gjøres her.
Møtet kan også følges på Skype her: Bli med i Skype-møte