Vær med å bestemme: fremtidig organisering av norsk idrett

Publisert 03.10.2018

Forslag til tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett ble fremlagt 20.september. Klubber oppfordres til å sette seg inn i modellene før høring. 

Alle modellene er utarbeidet med overordnende prinsipper for hvordan organisasjonen kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet.

Modellene danner et godt utgangspunkt for videre debatt. I organisasjonen gjennomføres først såkalte samråd og deretter en formell høringsprosess. I samrådene som startet i september blir ca. 300 personer fra ulike deler av idretten invitert til dagsmøter hvor modellene blir debattert i smågrupper etter en gitt prosedyre. Visepresident Øyvind Andreassen skal delta på NKFs vegne.

Les pressemeldingen og se modellene på idrettforbundets sider.

Klubbene skal høres

Kampsportforbundet oppfordrer alle klubber til å lese og sette seg inn i de modellene som nå foreligger og gjøre seg klar til å besvare et formelt høringsdokument som NKF kommer til å publisere straks det kommer fra NIF.

I underlagsdokumentene som ligger på NIFs nettsider må det påregnes noen endringer som følge av samrådsprosessen slik at høringsdokumentet som kommer vil ligne, men antageligvis ikke være helt likt.