Seksjonsmøter 2022: Valgkomiteene søker fortsatt kandidater

Publisert 01.06.2022

Forbundstinget 2022 avholdes neste helg, og valgkomitéene har funnet flere gode kandidater til seksjonsstyrene. Fleridrettsseksjonen og jujutsu-seksjonen mangler fortsatt kandidater til styreverv – det er ikke for sent å melde sin interesse for eget eller andres kandidatur!

Valgkomiteenes målsetting er å finne kandidater med rett kompetanse og et sterkt ønske om å påvirke og tilrettelegge for den overordnete og helhetlige kampsportvirksomheten i forbundet.

Strategi og verdier

Intervjuene vil omhandle nedenstående punkter, som interessert kandidater med fordel kan forberede seg på:

 • Strategi
 • Organisasjonskultur
 • Verdier
 • Erfaring
 • Engasjement
 • Motivasjon
 • Disponibilitet

Valgkomiteene fokuserer på sammensetning i:

 • Erfaringer (jobb, frivillige verv, idrett)
 • Mangfold (kjønn, alder, geografi, etnisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse)
 • Motivasjon
 • Kjennskap til idrettsorganisasjoner
 • Ønske om å bidra med å utvikle organisasjonen
 • Kontinuitet

Må innfri krav til valgbarhet

Styrene skal jobbe etter målene i forbundets langtidsplan. Husk at kandidater må oppfylle idrettsforbundets krav til valgbarhet.

Kandidater må blant annet være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Du kan nominere både deg selv og andre. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteene følger opp kandidaten direkte.

Komiteene håper på å motta mange gode forslag på kandidater – om du har spørsmål rundt prosessen kan du kontakte administrasjonen på post@kampsport.no.

Forslag til styremedlemmer i FLIS kan sendes til valgkomitéens leder Joakim Kosmo: Joakim.kosmo@gmail.com

Forslag til styremedlemmer i Jujutsu kan sendes til valgkomitéens leder Rolf Magne Larsen: Rolf.magne.larsen@lyse.net