internasjonale verv

Felles / Forbund
Interessert i å påta deg internasjonalt verv? - thumbnail

Interessert i å påta deg internasjonalt verv?

Norsk idrett er i gang med utarbeidelsen av en ny helhetlig, internasjonal plan. Som en del av dette ønsker NIF at særforbundene skal være mer aktive [...]