godt styresett

Felles / Forbund
Godt styresett, åpenhet og demokrati – hva og hvorfor? - thumbnail

Godt styresett, åpenhet og demokrati – hva og hvorfor?

Godt styresett ble behandlet i forbundsstyret på styremøtet i april. – Styret er klar på at godt styresett, åpenhet og demokrati må være [...]