Avtaler

Felles / Forbund
Invitasjon til gjennomgang av utøveravtaler - thumbnail

Invitasjon til gjennomgang av utøveravtaler

Forbundet har nylig revidert alle utøveravtaler, og også utarbeidet standardavtale mellom klubb og utøver, samt avtale mellom utøver og [...]