årsmøte

Felles / Forbund
Årsmøte i idrettslag - thumbnail

Årsmøte i idrettslag

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i [...]
Felles / Forbund

Webinar om digitalt årsmøte

Idrettslag som ønsker å gjennomføre årsmøtet kan gjøre det på tre ulike måter – enten skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. NIF har nå utarbeidet veiledere for de forskjellige måtene å gjennomføre på, og inviterer også til gratis webinar om digitalt årsmåte. Fristen for [...]