annonsering

Felles / Forbund
Annonser digitalt i lokalavisa for å få nye klubbmedlemmer - thumbnail

Annonser digitalt i lokalavisa for å få nye klubbmedlemmer

Å rekruttere nye medlemmer er en viktig del av det å drive en kampsportklubb. Vi vet hvor viktig det er for våre medlemmer å drive med markedsføring, og [...]