Høgskole/universitet

Det er fullt mulig å kombinere toppidrett med studier på høgskole eller universitet, så lenge studiene blir tilpasset toppidrettssatsingen.

Olympiatoppen har inngått avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner om tilrettelegging av studiene, slik at toppidrettsutøvere skal få mulighet å kombinere toppidrettssatsing med utdanning.

Avtalene Olympiatoppen har med utdanningsinstitusjonene innebærer bl. a.:

  • Personlig studieveileder på institusjonen hjelper med å legge opp plan for gjennomføring av studiet
  • Fleksibilitet ift frister og innleveringer
  • Ikke fritak fra obligatorisk undervisning, men tilpasning
  • Tilrettelagt undervisningstidspunkt
  • Mulighet for permisjon for å ta studiet utover normert tid
  • Mulighet for å avlegge eksamen utenfor studiestedet

Her finner du oversikt over hvilke høgskoler/universitet Olympiatoppen har avtale med.