Fritak fra førstegangstjeneste

Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen.

Avtalen ble revidert i september 2010 og gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

NB! Rutiner for søknader om fritak fra førstegangstjeneste er endret fra og med 20.mai 201

Det er viktig at særforbundene, kretser og lag orienterer aktuelle kandidater slik at alle som ønsker fritak med bakgrunn som toppidrettsutøver, selv sender sin søknad gjennom Olympiatoppens nettsider straks de er søknadsberettiget.

Les mer om fritak fra førstegangstjenste her

Relaterte linker

Olympiatoppens informasjon om toppidrett og fritak fra verneplikt
Om vektregulering i vektklasseidretter i Norge