Overgangsbekreftelse gammel klubb

En utøver kan ikke representere mer enn én klubb i konkurranser.

Overgang skal finne sted ved innsending og godkjenning av elektronisk overgangsskjema. Hvis det oppstår problemer mellom tidligere og ny klubb i.f.m. dette, skal NKF ved seksjonsstyret avgjøre saken etter å ha innhentet rapport fra begge parter. Under evt. saksbehandling deltar vedkommende under NKFs navn på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor utøver kan representere ny klubb umiddelbart.

Barn til og med 12 år som melder overgang fra en klubb innen samme særidrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert.

Følgende styrevedtak fra forbundsstyret er også aktuelt. Det settes vilkår om at klubblag til konkurranser kun skal omfatte reelle medlemmer som også fysisk tar del i klubbens treningstilbud og som bidrar til å bygge sportslig fellesskap og samhold som et lag. Det kan søkes dispensasjon fra vedtaket til resp. seksjonsstyre.