Muay Thai (thaiboksing)

Formelle uttakskrav for å delta i offisielle IFMA-stevner som Nordisk, EM, VM og multisportarrangement utarbeides av muaythai-komitéen og sportsavdelingen i kampsportforbundet.

Generelle uttakskriterier

NORDISKE MESTERSKAP

For å være kvalifisert til deltakelse i IFMA Nordisk Mesterskap legges ett av følgende kriterier til grunn:

  • Finalist i seneste NKF Norgesmesterskap, med minimum en vunnet kamp*
  • Deltatt i et åpent internasjonalt IFMA/EMF-godkjent stevne (open) de siste 12 mnd med minimum én vunnet kamp**

*dersom det kun er to utøvere i klassen må man ha vunnet finalen for å være kvalifisert.
**NKF kan som Norges representant i IFMA og EMF kun forholde oss til resultater i deres stevner ved uttak til offisielle mesterskap.

Nordisk mesterskap gåes i følgende aldersklasser: U17 (minimum 15 år), U23 og senior.

EM & VM

For å være kvalifisert til deltakelse i IFMA EM & VM legges ett av følgende kriterier til grunn både på junior og seniornivå:

  • Medaljør i IFMA det seneste arrangerte nordiske mesterskapet, EM eller VM med minimum én vunnet kamp*
  • Deltatt i et åpent internasjonalt IFMA/EMF-godkjent stevne (open) de siste 12 mnd med minimum to vunnede kamper**
  • Gjennomført og bestått kampsportforbundets fysiske testbatteri for landslagsutøvere.

*dersom det kun er to utøvere i klassen må man ha vunnet finalen for å være kvalifisert.
**NKF
 kan som Norges representant i IFMA og EMF kun forholde oss til resultater i deres stevner ved uttak til offisielle mesterskap.

En rekke nasjoner med IFMA-medlemskap arrangerer åpne stevner (opens), disse regnes for å være IFMA-godkjente stevner som kvalifiserer til EM og VM-deltakelse.

Påmelding

Er du kvalifisert og ønsker å delta? Send oss en e-post med navn, telefonnummer, fødselsdato, vektklasse og dokumentasjon på resultater (offisielle resultatlister e. l.) til post@kampsport.no.

Kvalifiserte utøvere og deres coacher oppfordres til å vurdere muligheten og forsvarligheten ved deltakelse i mesterskapene, før søknad om påmelding sendes.

  • Utøver og klubb har ansvar for at utøver er klar for internasjonal deltakelse.
  • Påmelding og deltakelse forutsetter at utøver har IFMA profil og imøtekommer de medisinske krav som settes av IFMA og arrangører. Sportsavdelingen i NKF vil gi informasjon om hvilke krav som stilles, og hvilken dokumentasjon som må vedlegges på henvendelse fra aktuelle utøvere/coacher.

Økonomi

NKF dekker påmeldingsavgiften til uttatte utøvere under Nordisk mesterskap.
Uttatte utøvere coacher (én coach per mesterskap) til EM & VM får hotell og deltakeravgift dekket, men står selv for flyreise og utgifter til medisinsk undersøkelse og ev. visum.