WT-taekwondo – julehilsen fra seksjonen

Publisert 15.12.2022
Redigert 14.12.2022

Julen nærmer seg med stormende skritt, og tampen holdes oppe i WT-seksjonen, som samtidig ønsker minne på at det arrangeres Romjulsutfordringen i online poomsae torsdag 29. desember. 

Julehilsen fra seksjonslederen

Seksjonsleder Maria Erenskjold kommer med en ‘liten’ julehilsen samt informasjon fra medlemsmøtet i november og Kampsport 2.0 prosessen.

– Som nyvalgt seksjonsleder har jeg ikke kjedet meg de første seks månedene på ‘jobben’, sier Maria Erenskjold. –  Jeg er stolt av å ha et særdeles aktivt styre. Det gleder meg å se hvordan det tas eierskap på forskjellige hovedansvarsområder som er fordelt ut blant styremedlemmene.

Det har vært full fart i både styrets Arbeidsutvalg og Sportskomite, hvor vi prøver få opp aktiviteten blant klubbene. Min fremste oppgave, er å få bygget opp norsk taekwondo igjen; fra bredden og til toppen. For å kunne gjøre dette må jeg vite hva som rører seg rundt om i landet. Jeg har allerede vært på besøk hos 4 forskjellige klubber så langt, og har ytterligere 3 invitasjoner liggende, som jeg gleder meg til å følge opp. Det har gitt meg masse å få møtt medlemmene ute i klubbene. Masse bra tilbakemeldinger – og trening i tillegg!

– Ellers har jeg veldig fokus på åpen kommunikasjon. Styret prøver å komme med nyhetssaker og legge ut informasjon fortløpende på våres offisielle Facebook side, NKF Taekwondo (WT). Jeg håper mange av medlemmene våre følger med der, for der skjer det masse, sier seksjonsleder Maria Erenskjold.

Info fra Medlemsmøtet

I forbindelse med årets NM holdt WT-seksjonen sitt andre medlemsmøte i år, hvor det blant annet ble gitt status fra styret samt fulgt opp de 6 primære punktene, som ble vedtatt på medlemsmøte i mars.

Erenskjold forteller: Det ble primært grunnet spørsmål rundt Norges Kampsportforbunds suspendering fra WKF, og om det da var noe tilsvarende på trappene i WT. Det åpnet en naturlig debatt rundt medlemmenes synspunkter rundt NKF som forbund og WT-seksjonens posisjon innen dette. Det ble stilt noen konkrete spørsmål som skulle følges opp frem mot neste medlemsmøte, som ble holdt 26. november i forbindelse med årets NM hos Tøyen TKD.

Vi ga først en liten status på, hva vi har holdt på med siden sommer. Her fremheves lansering av gratis e-kurs for utøvere i poomsae og kamp, samt for coach og dommer i kamp (poomsae coach og dommer e-kurs er på trappene), samt våres nye Instagram konto, nkftkd (husk å følg oss!). Dernest fulgte vi opp de 6 punktene fra forrige medlemsmøte.

Her listet opp kort og konkret beskrivelse av status på de så langt:

Full økonomisk og politisk autonomi

Kort: seksjonen jobber fortløpende med administrasjonen for å styrke samarbeid og få mer transparente prosesser. Full autonomi får vi aldri, når vi er en del av et fellesforbund. Man kan sammenlikne det med å bo i bofellesskap: vi har vårt eget bo innenfor fellesskapet og kan bestemme mye, men aldri 100 %, men der er bred enighet om at vi skal ha mye mer innflytelse enn det vi har i dag.

Konkret – økonomi: seksjonen har satt opp møte med økonomiavdelingen, så vi kan få bedre oversikt og mer klarhet på noen, til tider, uklare posteringer og hodebøker. WT-seksjonen har i tillegg lagt frem forslag til Kampsport 2.0 prosessen rundt økonomisk controller fra seksjonene.

Konkret – politikk: – som leder av seksjonen får jeg si, at jeg føler vi blir hørt og tatt med i mange beslutninger nå, som jeg kan forstå nærmest var utenkelige før. Personlig bruker jeg en del tid i møter med alt fra administrasjon til forbundsstyret og Olympiatoppen. Jeg føler vi begynner å «bli med igjen». Noe som de neste punkter også vil understreke.

Internasjonal representasjon 

Kort: tittelen «President» skal ikke bare kunne brukes av forbundspresidenten, men også av seksjonsledere og nestledere (da som hhv. «President» og «Vice-President») i utenlandske sammenheng. Dette har ikke før vært vedtatt i organisasjonsnormene, og seksjonene har enda opplevd til tider at bli nektet å bruke disse titlene.

Konkret: FS har nå vedtatt at seksjonslederne internasjonalt kan bruke tittelen «President». Det som mangler nå er å få det nedfelt i organisasjonsnormene, beskrive mandatet – og få med nestlederne i teksten også. Noe jeg personlig mener burde ha vært en proformasak helt fra start, men nå skal ting gjøres ordentlig for fremtiden også.

Medbestemmelse ift. ansettelser

Kort: dette var særlig myntet på Toppidretten – men også innad i forbundet – der man generelt ønsker mer åpenhet og kommunikasjon. Medlemmene ga klare meninger til kjenne her på forrige medlemsmøte rundt ansettelser når det kom til landslagene våre.

Konkret: for det første kan jeg bekrefte at når det kommer til forbundet og ansettelse av ny Generalsekretær, så var hele FS involvert i saken, og ansettelsesutvalget ga løpende informasjon til FS. Fra mer erfarne FS medlemmer forsto jeg at dette var en klar forbedring til tidligere opplevelser man har hatt i liknende situasjoner.

For det andre står vi nå i den situasjon, at nåværende landslagstrener for poomsae, Nina Bansal har valgt å slutte som trener fra 1. januar 2023. Toppidretten har sammen med Sportskomiteen hatt møte med landslagsutøverne for å få med deres synspunkter, og i tillegg kan jeg bekrefte at ansettelsesutvalget her består av Toppidretten, politisk (seksjonen) og faglig kompetanse (dommerkomiteen). Så også her har vi vunnet frem!

Stevneavvikling til admin

Kort: her var det NKFs ‘Arrangørmodellen’ som ble diskutert. Både medlemmer og seksjonen (og andre seksjoner, kan jeg bekrefte) ønsker en total revidering av NKFs Arrangørmodell. Med dagens ordning legges alt for mye jobb og ansvar på klubbene; særlig funksjonærer og transport er vanskelig og noe som tar mye ekstra tid og kompetanse, man ikke nødvendigvis har i klubbene. Tilbakemeldinger fra flere konkluderer med at modellen har en mer avskrekkende enn tiltrekkende effekt på kommende arrangørklubber.

Konkret: WT-seksjonen har sendt over konkret forslag til revidering av Arrangørmodellen til FS. Her inngår blant annet ønsket om et såkalt ‘arrangementskontor’, som skal dekke mange av de oppgavene som er pålagt klubbene i dag. Dette forslaget er med videre i Kampsport 2.0 prosessen (sammen med de 7 andre forslag vi sendte til FS i november).

Systemer

Kort: mange klubber opplever problemer med registrering og fakturering i det nye IMS medlemssystem. I tillegg er også SportData (stevnesystem) vanskelig å finne rundt i.

Konkret: WT-seksjonen har bedt administrasjonen i samarbeide med NIF arrangere flere kurs/webinarer rundt IMS, så alle kan få mulighet for bedre innføring i systemet. Samtidig skal det understrekes, at det fra NKF ikke er krav om at klubbene bruker IMS. Så lenge et system er godkjent av NIF, kan det brukes som medlemssystem (her kan f.eks. nevnes Spond appen som alternativ).

– SportData er noe vi må fortsette med inntil videre, da det er stevnesystemet til NKF. Selv har jeg brukt mange timer både hjemme, men også på stevner der vi har hatt SportData personell tilstede til å lære systemet. Vi skal finne den riktige måten å bruke det på – og med alt nytt, så skal man venne seg til hvilken knapp man skal trykke på og hvor man finner informasjonen.

– Jeg får her rask skyte inn en stor takk til dere rundt om, som sender meg meldinger, når det er problemer eller jeg har glemt å huke noe av på et online stevne. Dere er en kjempe hjelp, sier seksjonsleder Maria Erenskjold takknemlig.

WT brev-komite

Kort: basert på WKF saken og den etterfølgende suspendering av NKF i WKF, ønsket man på møtet i mars å finne ut, om WT-seksjonen kunne ende i samme situasjon, da ITF jo også er i NKF. Man ble enig om å nedsette en ‘Brev-komite’.

Konkret: Jeg reiste til Manchester ifm. Grand Prix i oktober for å bygge internasjonale relasjoner. Takket være British Taekwondo og våres egen leder av dommerkomiteen, Stig Ove Ness, som nyter stor respekt internasjonalt, ble det satt opp et møte med WT Generalsekretæren, Mr. JeongKang Seo. Det første spørsmålet jeg stilte Generalsekretæren var om det utgjorde et problem med ITF og WT sammen i NKF. Mr. Seo svarte klart, at det ikke utgjorde et problem. WT ønsker primært at medlemsnasjonene er i eget forbund, men har også full forståelse for at man i noen land er del av et fellesforbund blant annet for å få bedre funding nasjonalt. ITF og WT har dessuten signert en samarbeidsavtale i 2016.

– På bakgrunn av denne informasjonen foreslo deltaker på medlemsmøtet, Svein Reidar Pedersen (Hamar TKD), at man droppet brev-komiteen. Der var ikke noen innvendinger fra andre, så seksjonen ser hermed saken som avsluttet.

– Jeg ønsker dessuten takke alle som stilte på medlemsmøtet tidlig på morgenen før NM åpningsseremonien. Foruten status frem til nå, hadde seksjonen et innslag om Bredden, hvor det ble god debatt. Og selvsagt det største punktet på agendaen: Kampsport 2.0. Seksjonen fikk mange bra tilbakemeldinger, som vi skal få med videre i prosessen.

Kampsport 2.0

På Forbundstinget i sommer ble sak 4.2 vedtatt av medlemmene, som utgjorde skissen for Kampsport 2.0. En arbeidsgruppe ble oppnevnt allerede ved første Forbundsstyremøte. Grunnet flere faktorer ble det aldri noe møte i denne arbeidsgruppen. Les mer om dette her.

– Jeg vil poengtere at WT-seksjonen allerede har brukt MANGE timer på Kampsport 2.0, og vi har basert på medlemmenes tilbakemeldinger utformet diverse dokumenter med vedtaksforslag, som er oversendt FS. Denne jobben har ikke gått ubemerket hen, og har også dannet grunnlag for hvorfor en ny arbeidsgruppe nå er vedtatt, da med undertegnede som leder av gruppen, forteller seksjonsleder Maria Erenskjold og fortsetter:

– Det er en veldig stor jobb, og ikke noe som kan tas lett på. Jeg skjønner frustrasjonen til de som mener vi burde ha noe klart innen juni 2023, men jeg ber om forståelse for, at de fleste som sitter i styringsgruppen har fulltidsjobb, og at dette må gjøres i fritiden vår – samtidig som vi prøver opprettholde stevner og annen aktivitet innen våre egne seksjoner.

– Jeg ønsker å poengtere at jeg tar dette veldig på alvor og ønsker vi får en ryddig prosess. Dette kan ikke hastes igjennom. Alle seksjoner er inkludert i styringsgruppen og må bidra. Det skal nedsettes flere arbeidsgrupper. Vi har cirka 33.000 medlemmer vi skal legge til rette for. Hver sten skal snus, vi skal ned i materien her: hva er det som ikke funker og hvordan skal ting da gjøres bedre. Mye vet vi allerede, men rutiner skal gjennomgås og revideres. En ny organisasjon skal bygges, rett og slett, avslutter seksjonsleder Maria Erenskjold og legger til:

– Som nevnt har WT-seksjonen allerede masse bra å gå videre med, så vi starter ikke helt fra scratch. Styringsgruppen er tidligst klar til å legge noe konkret frem ultimo 2023. Jeg er av den konservative typen og vil det skal gjøres ordentlig. Vi setter heller en dato frem i tid som er oppnåelig, frem for å love et ekstraordinært ting i juni, som vi klarer overholde. Alt etter hvor langt styrings- og arbeidsgruppene kommer og hvor effektivt det jobbes, så kan det vel være det blir til noe før ultimo 2023 – men jeg ønsker å ha litt å gå på.

God jul!

– For de av dere som fortsatt leser med 😊 takk for støtten deres så langt i år, takk for tilbakemeldingene – fortsett å komme med de, oppfordrer seksjonsleder Maria Erenskjold.

– Dere ser det ikke, men jeg gir alle dere ildsjeler ute i klubbene en stående applaus. Dere er hjulene som får Taekwondo Norge til å gå rundt. Dere er rollemodellene til ungdommen vår. Dere er kjempeviktige. Vi setter pris på dere! TAKK TIL DERE!

Vi i seksjonen vil ønske alle en riktig god jul! Håper vi sees online til Romjulsutfordringen, og ellers: pass på dere selv og kom godt inn i det nye året.