Oppsummering fra helgens forbundsstyremøte

Publisert 07.12.2022

Helgen 2.-4. desember var forbundsstyret i kampsportforbundet samlet på Gardermoen. Her følger noen av de viktigste sakene som ble drøftet og vedtatt, der spesielt prosessen rundt Kampsport 2.0 ble viet mye tid.

– Vi har gjennom de siste forbundsstyremøtene opplevd et særdeles godt forhandlingsklima. Det er gode diskusjoner og debatter rundt til tider vanskelige tema. Dette gjør at vi blir mer samkjørte og fatter gode, velbegrunnede beslutninger for kampsport-Norge, sier Øyvind Andreassen, president i Norges Kampsportforbund.

Protokollen fra denne tingperiodens fjerde forbundsstyremøte legges ut her.

Kampsport 2.0 – påbegynt prosess

Grunnet flere ressurskrevende faktorer, blant annet jobben med å finne ny Generalsekretær samt WKF-saken, har den tidligere nedsatte arbeidsgruppen for Kampsport 2.0 ikke kommet ordentlig i gang. Forbundsstyret hadde en konstruktiv debatt rundt dette og ble enstemmig enige om å nedsette en ny arbeidsgruppe, sammensatt som under:

  • Leder: Maria Erenskjold, WT-seksjonen
  • Nestleder: Jannikke Berger, Karateseksjonen
  • Medlem: Tore Bigseth, Presidentskapet
  • Medlem: Erling Svanberg Mytting, forbundsstyret
  • Medlem: Per Christian Garnæs, ITF-seksjonen
  • Medlem: Jujutsu-seksjonen (utpekes av seksjonsstyret)
  • Medlem: Fleridrettsseksjonen (utpekes av seksjonsstyret)
  • Medlem: Kim Eilertsen, Generalsekretær
  • Medlem: Vegard Henriksen eller annen utvalgt person fra administrasjonen
  • Medlem: Ungdomskomiteen (utpekes av ungdomskomiteen)

 

Den nye prosessen:

Leder av den nyvalgte arbeidsgruppen, Maria Erenskjold er spent på jobben som ligger foran dem:

– Jeg er utrolig ydmyk og stolt over den tilliten forbundsstyret har vist meg her. Jeg føler nå et enda større ansvar hvile på skuldrene mine, enn før da jeg «bare» representerte WT-seksjonen; nå representerer jeg alle. WT-Seksjonen har allerede brukt mange timer på Kampsport 2.0 prosessen, og jeg mener derfor jeg allerede har et godt fundament til veien videre.

I desember vil jeg bruke tid med flere av gruppens medlemmer til å finne den rette prosesstyring vi skal bruke videre, og så blir det første offisielle møte i januar 2023, når de siste medlemmer er utpekt i de respektive seksjoner. Da skal vi se på prosjektplan med tidsrammer og arbeidsgrupper.

Det blir en kjempejobb! Jeg gleder meg til å se hele gruppen bidra med hver sitt; men særlig seksjonslederne legger det et stort ansvar på nå, da de skal sikre at få innhentet og videreformidlet ønskene fra medlemmene sine inn til arbeidsgruppen.

 

2024:

Erenskjold fortsetter:

– Jeg hadde etter forbundstinget i sommer et håp om vi fikk til et endelig forslag til Kampsport 2.0 som skulle fremlegges på et ekstra ordinært forbundsting i april 2023, men jeg håper folk har forståelse for at vi stort sett starter forfra nå. Det blir med den nye arbeidsgruppen en helt ny prosess. Arbeidsgruppen skal komme med statusoppdateringer via kampsport.no nyhetskanaler minimum 2-3 ganger ila 2023. Jeg forventer vi har noe endelig tidligst ultimo 2023, og da nok mer realistisk at det presenteres endelig på forbundstinget i 2024.

 

Oppfordring

Har du eller klubben din innspill til Kampsport 2.0, så send epost til Maria Erenskjold på: erenskjold.tkd@gmail.com og merk den «Kampsport 2.0»