Tips og triks: Bli en stjerne på neste e-stevne

Publisert 14.04.2021
Redigert 23.04.2021

10. og 11. april ble årets første Norgescup-stevne i poomsae arrangert av referansegruppen for WT. Om du har planer om å konkurrere i kommende e-stevner anbefaler vi deg å sjekke ut referansegruppens nyttige tips og triks til hvordan DU kan oppnå enda høyere poengsum!

Årets første Norgescup-stevne ble en nyttig erfaring for både arrangør og utøvere. I løpet av korona-perioden har en rekke utøvere deltatt i flere e-stevner både i regi av Norges Kampsportforbund og utenlandske arrangører. Referansegruppen ønsker å hjelpe alle utøvere videre, og har derfor utarbeidet noen tips og triks som kan være til nytte og inspirasjon.

Felles definisjon 

Dommerleder Erling Svanberg Mytting og fagansvarlig for poomsae Nils André Hoffmann-Olsen understreker innledningsvis viktigheten av å samles rundt felles definisjoner av utførelse:

– Vi har stor respekt for hvordan stormestre og mestre praktiserer og instruerer bort poomsae. I konkurransesammenheng må vi allikevel samle oss rundt en felles definisjon av hvordan en poomsae i konkurranse skal utføres – hvis ikke blir det umulig å rangere utøverne. Dernest vil vi gjerne understreke at dommerne dømmer etter §8 i det nåværende regelverket – det som står i §7.2 må man som utøvere uansett grad, se helt bort fra, da dette punktet blir tatt bort i neste revisjon av regelverket.

Tips på veien

Av poengene gitt i forbindelse med Norgescup 1, vil man se at dommerne dømmer noe forskjellig. Dette er helt naturlig, og et vektig argument for at dommerteamene skal bestå av 5 til 7 dommere.

Svanberg Mytting og Hoffmann-Olsen oppfordrer de som kanskje er litt skuffet over egen poengsum i forbindelse med Norgescup 1 til å analysere egne videoer i lys av følgende tips:

  • Stillinger: – Svært mange kan forbedre seg ved å innøve korrekte stillinger. Fotbladene skal peke i en gitt retning, distansen mellom fotbladene skal være riktig, knærne skal som regel være noe øyd, det skal være i harmoni mellom fotblader, ankler, knær, hofter og resten av kroppen og ikke minst: Man må gå eller stå i den stillingen poomsaen foreskriver; og man skal som regel stå «godt plantet i bakken» / ikke løfte på fotbladet (hæl eller tær) når man gjør håndteknikkene. Her er det mange som gjør feil, og trekkene varierer fra 0.1 til 0.3. Spesielt leit er det å trekke 0.3 to til fire til seks ganger etter hverandre fordi utøveren går eller står i en helt feil stilling.
  • Slag, stikk og blokkeringer, samt tilbaketrekk/ikke aktiv arm: – Fra yngste til eldste utøver, merker vi oss at hånden som f.eks. skal være ved beltet eller som skal gjøre et tilbaketrekk, verken gjør et aktivt tilbaketrekk eller ender opp ved beltet. Her har mange mye å gå på. Det samme gjelder de aktive teknikkene. Mange bommer på riktig høyde i poomsaene, og da spesielt de stedene der Eolgol-høyde er foreskrevet. Flere har både blokkert og gjort slag i momtong der det skulle vært Eolgol. Altså: Magehøyde i stedet for hodehøyde. Det samme gjelder i geodero-teknikker, altså dobbeltblokker: Den ene hånden skal som regel være foran solar pleksus; ikke nede et sted mellom solar pleksus og skrittet. Andre klassikere er åpen- vs. lukket hånd, samt utydelige «personifiserte» sonnal-teknikker (knivhånd) hvor det er vanskelig å avgjøre om det er en knivhånd eller noe annet. Også her trekkes man kraftig. Ellers kan man nevne ansetning, gjennomføring og avslutning. Med dette mener vi at håndteknikkene skal starte på et definert sted, følge en bestemt bane og ende opp på et bestemt sted. Mange utøvere trekkes kraftig fordi man tar «snarveien» og plasserer hånden der den skal være, i stedet for å gjennomføre en teknikk. Avslutningsvis: Blokkeringer skal egne seg til nettopp det: Å blokkere. Dersom man ikke har en vinkel i albuen og hånden peker omtrent rett frem, så er det ingen blokk.
  • Spark: – Vi ser at mange løfter foten opp i stedet for å gjennomføre et spark. Dette trekkes man kraftig for. Flere utøvere kan forbedre egen score ved å finne tilbake til grunnformen for spark med korrekt opptrekk, vinkling og gjennomføring.
  • Presentasjon: – Rytme, hastighet, styrke og uttrykkelse av energi/beslutsomhet som følger av poomsaens beskrivelse er også svært viktig. Vi som dommere må ta hensyn til de fysiske forskjellene mellom utøvere f.eks. Senior I Dan kontra de i Master I og Master II (Senior III og Senior IV) som følge av kroppens naturlige aldringsprosess. Vi ser allikevel etter den riktige hastigheten, rytmen og styrken relativt til hverandre opp mot hva man bør forvente i klassen. Det er slett ikke slik at raskere og sterkere er bedre; det skal være en harmoni mellom alle faktorer – også alder. Noe forenklet kan man si at ungdommen og juniorene med fordel kan ta det litt roligere i sine mønstre slik at man får tid til å gjennomføre teknikkene på en korrekt måte, mens seniorene bør vurdere kombinasjonen hastighet og rytme opp mot f.eks. styrke og absolutt også teknikk. Dømming av presentasjon er nok den vanskeligste øvelsen for dommerne, og sannsynligvis også for utøverne.
  • «Håndledd og ankler skal vises: I de aller fleste teknikkene skal det ikke være knekk i håndleddet, samt at føttene inklusive anklene er viktige for å vurdere både stillinger og spark. Dommerne skal trekke poeng når man ikke er i stand til å bedømme teknikker fordi doboken skjuler hendene, håndleddene, føttene eller anklene.»

Oppfordrer til kursdeltakelse

Referansegruppen for WT understreker at poomsae er noe av det mest individuelle, og kanskje også noe av det mest intime, man gjør som taekwondoutøver. I konkurranse må vi allikevel legge en felles minimumsforståelse til grunn. I planene for siste halvdel av 2021 og hele 2022 jobber man for å finne plass til flere dommerkurs i poomsae. I tillegg reviderer man i disse dager regelverket og sikter også mot å publisere/tilgjengeliggjøre veiledningen som ligger til grunn for bedømmelse av poomsae.

– På samme måte som vi oppfordrer kamputøvere til å bli med på regel- og dommerkursene i kamp, oppfordrer vi poomsaeutøvere om å gjøre det sammen. Man får førstehånds kjennskap til hvordan dommerne skal bedømme poomsae (og kamp) ved å bli med på kurs, og vi liker å tro at det vil være til hjelp når man trener til konkurranse. Frem mot Norgescup 2 vil vi også forsøke å invitere til et webinar der Hoffmann-Olsen kommer til å analysere de mest relevante poomsaene for stevnet i lys av hvordan disse skal bedømmes i konkurranse.

Referansegruppen ser også på muligheten til å sette opp inspirasjonskurs i begge disipliner med oppstart i 2022, men dette er tanker som foreløpig ikke har kommet forbi startstreken, avslutter Erling Svanberg Mytting.