Mønster: Kickoff-samling og uttakskriterier poomsae VM

Publisert 23.03.2024
Redigert 24.05.2024

Kampsportforbundet har gleden av å ønske alle poomsae-utøvere velkommen til kickoff-samling i forbindelse med årets Norgesmesterskap. Dagen etter NM vil landslagstrener Ky-Tu Dang holde årets første samling for norske poomsae-utøvere.

Ønsker du å delta i VM for Norge i 2024? Søk om å bli vurdert for VM-uttak her (iSonen)

– Vi har gjennom årets første måneder mottatt en rekke innspill fra miljøet, samtidig som landslagstrener Ky-Tu og jeg har hatt flere evalueringer og gjennomgang av trening for norske poomsae-utøvere på internasjonalt nivå. Etter en gjennomgang av NIFs utviklingsnivå ser vi at norske utøvere uavhengig av alder stort sett ligger i fase 4-6, noe som betyr at utøverne og laget først og fremst er i en utviklingsfase på vei til å prestere med de beste i verden. Vi ønsker derfor å følge opp utøverne og klubbene etter dette premisset der videre utvikling vil være i hovedfokus, sier sportssjef i Norges Kampsportforbund, Kim Gibson.

Satsingen på taekwondo mønster vil dermed fortsette med samlinger av høy kvalitet med  landslagstrener Ky-Tu Dang, men det vil kun være utøvere som blir tatt ut til inneværende års mesterskap som får landslagsstatus som norske representanter i VM/EM. Deltakelse og påmelding i åpne internasjonale stevner som kvalifiserer til landslag skjer i klubbregi.

Samlinger og nivåinndeling

Med økt utviklingsfokus ønsker vi også å tilrettelegge mer for trening tilpasset hvert alderstrinn og oppfølging etter hvilken fase utøverne er i i sin utvikling. Det vil derfor under hver samling i tillegg til åpne økter for alle nivå og alderstrinn bli egne treninger for U18 (junior elite), U40 (senior elite) og +40 (master og klubbtrenere).

Påmelding til samlinger vår/sommer

OBS: Obligatorisk påmelding til samlingene for alle deltakere via iSonen.
Terminliste for samlinger og stevner til høsten vil kommuniseres på kampsport.no i løpet av sommeren.

 • 14. april: Kickoff-samling under NM-helgen
  Sted: Chon-Ji Hokksund
  Tid: 9:00-16:00
  Påmelding: Innen 7. april, kl. 23:59 på iSonen
 • 4.-5. mai: Forberedelsessamling til London Open
  Sted: TBA
  Tider: Lørdag 10:00-19:00, søndag 9:00-16:00
  Påmelding: Innen 28. april, kl. 23:59 på iSonen
 • 14.-16. juni: Forberedelsessamling til G1 Austrian Open
  Sted: TBA
  Tider: Fredag 17:00-20:00, lørdag 9:00-19:00, 9:00-17:00
  Påmelding: Innen 9. juni, kl. 23:59 på iSonen

Kriterier for gruppe/laginndeling

Utøvere trener med de forskjellige gruppene, basert på følgende minimumskriterier:

 • Åpen gruppe: Alle utøvere på alle nivå og alderstrinn over 13 år med stevneerfaring i fysiske poomsae-stevner på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
 • Junior elite (13-17 år): Vurdering av prestasjoner i NM, samt deltakelse i minst 2 annonserte stevner i året (i 2024 er disse London Open og Austria Open).
 • Senior elite (18-40 år): Ta seg til kvartfinale i minst 2 G-rangerte stevner i året (U30/U40) / Ta seg til finale i minst 2 annonserte stevner i året for par, synkron (i 2024 er disse London Open og Austria Open, i 2023 var dette Danish Open og Croatia Open), samt vurdering av prestasjoner i NM.
 • Master (+40 år): Vurdering av prestasjoner i NM, samt deltakelse i minst 2 annonserte stevner i året (i 2024 er disse London Open og Austria Open). Vi ønsker også at klubbtrenere som selv ikke konkurrerer, men har utøvere på internasjonalt nivå deltar på treningene med master-gruppen, i tillegg til å observere treningene på de to andre gruppene.

På sikt er målet at flere utøvere kommer til øverste nivå i utviklingstrappen, der man som landslag jevnt presterer på internasjonalt nivå i seniorklassene (U30/U40) og tar mesterskapsmedaljer.

Uttakskriterier VM 2024

Oppdatert 24.05 etter at London Open arrangeres med cut-off system i alle klasser.

Ønsker du å bli vurdert for uttak til VM i 2024? Utøvere og lag som ønsker å bli vurdert må søke om dette innen 11. april. Utøvere/lag som ikke har søkt om VM-deltakelse innen fristen, vil ikke bli vurdert for uttak. Forbundet stiller ikke krav til at utøvere og lag må følge samlingene til landslagstrener Ky-Tu Dang, men det vil være egne obligatoriske samlinger kun for uttatte utøvere i den siste oppkjøringsfasen til VM.

Søk om å bli vurdert for VM-uttak her (iSonen)

Årets verdensmesterskap i Hong Kong blir et kostbart mesterskap, med beregnet egenandel på opp mot 20 000,- per utøver. Kampsportforbundet har satt av en fordelingspott til norske deltakere, der forbundet besørger påmeldingsavgift, landslagsbekledning og offisielt deltakerhotell til utvalgte utøvere og landslagstreneren. Utøver/klubb står for booking og betaling av flyreise og visum. Eventuelle gjenværende midler i fordelingspotten vil fordeles på å dekke resterende utgifter for uttatte utøvere.

Poengsystem

NKF åpner for at Norge kan fylle kvoten og delta i så mange klasser som mulig under VM, med forbehold om at dette vil være til selvkost (med unntak av påmeldingsavgiften) for flere utøvere.

Da Norge kun har én plass i hver klasse under VM vil det være den norske utøveren/laget med flest poeng i hver klasse basert på kriterier under som vil bli tilbudt plassen i respektive klasse. Poengene regnes ut fra slutten av forrige mesterskap til uttaksdato for neste mesterskap. For årets VM gjelder det stevner fra og med 27. november 2023 frem til Norges siste uttaksdato for VM som er 15. august 2024.

Landslagstrener og sportssjef vil basert på en vurdering av utøvernes prestasjoner i 2024 velge ut hvem som får prioritet på økonomisk støtte til deltakelse i mesterskapet. Forhåndsprioriterte klasser for økonomisk støtte vil være individuelle klasser i junior, U30 og U40, samt eventuelle medaljører i andre klasser under London Open eller Austria Open (ved min. 8 deltakere/lag i klassen).

Generelle krav

 • Utøver må være norsk statsborger med norsk pass.
 • Utøver må være aktivt medlem i klubb tilsluttet NKF.
 • Utøver må ha gyldig WT-global lisens og Kukkiwon-sertifikat.
 • Utøver må ha godkjent konkurransedrakt for WT poomsae iht. alder/kjønn.
 • Utøver må signere og etterleve punktene i NKFs code-of-conduct kontrakt for landslagsutøvere (ny versjon under utarbeidelse).
 • Utøver må ha gjennomført Antidoping Norges Ren Utøver-program.
 • Deltakelse i kvalifiseringsstevner dekkes av klubb/utøver.
 • Gjennomføring av kampsportforbundets forenklede fysiske testbatteri for landslag. *Fysisk testbatteri er i en innkjøringsfase i 2024 og det er kun krav til gjennomføring. Fra 2025 vil det bli obligatorisk å bestå testen innenfor minimumsscore. I 2024 kan testen dermed utføres av hver enkelt utøver og resultater sendes inn til landslagstrener og sportssjef etter gjennomføring.
 • DIREKTE UTTAK: Utøvere med medaljer fra forrige offisielle mesterskap vil være direkte kvalifisert til samme klasse i det påfølgende års mesterskap. Fjorårets eneste EM-medaljør fra Norge har gått opp en aldersklasse, dermed vil det ikke være noen direkte uttak under årets VM.

Poengkriterier felles (alle klasser):

 • 5 poeng for NM-medalje
 • 3 poeng for NM-deltakelse (obligatorisk)
 • 1 poeng for NC-deltakelse
 • 1 poeng for dokumentert gjennomført fysisk test (obligatorisk)
 • Delta på oppkjøringssamlinger med KTD til VM etter uttak (obligatorisk)

Poengkriterier KO-system (U30/U40):

 • 1 poeng for R64 i G-stevne
 • 2 poeng for R32 i G-stevne
 • 3 poeng for R16 i G-stevne / 1 poeng for R16 i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 4 poeng for R8 (QF) i G-stevne / 2 poeng for R8 i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 5 poeng for SF i G-stevne / 4 poeng for SF i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 6 poeng for FINALE i G-stevne / 5 poeng for finale i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +12 poeng for gull i G-stevne / 10 poeng for gull i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +8 poeng for sølv i G-stevne / 5 poeng for sølv i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +4 poeng for bronse i G-stevne / 2 poeng for bronse i utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)

Cutoff-system (kadett, junior, master, lag, par):

 • 2 poeng for innledende runde i både G-stevner og utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 4 poeng for semifinale i både G-stevner og utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • 6 poeng for finale i både G-stevner og utvalgt åpent stevne (London Open i 2024)
 • +10 poeng for gull
 • +5 poeng for sølv
 • +2 poeng for bronse

*i tilfeller ved stevner med kombinerte cutoff og KO-systemer gis det poeng for innledende runde + videre poeng som i KO-system fra QF. I individuelle seniorklassene (U30/U40) med cutoff-system gis samme poeng som cutoff-system for andre klasser.

Poengene regnes ut fra slutten av forrige mesterskap til uttaksdato for neste mesterskap. For årets VM gjelder det stevner fra 27. november 2023 frem til siste uttaksdato for VM som er 15. august 2024. Utøvere med flest oppsamlede poeng iht. ovennevnte kriterier den 15. august vil bli tilbudt plass til verdensmesterskapet.

Poengeksempel: Utøver X tar gull i U40 under London Open (10+5 poeng), bronse i NM (5 poeng), gull i NC (1 poeng), sender resultater for gjennomført fysisk test (1 poeng), kommer til R32 i G-stevne A (2 poeng) og QF i G-stevne B (5 poeng). Dette vil gi en samlet score på 29 poeng i poengtabellen.

Poengene for utøvere som har søkt om uttak til VM ajourføres etter hvert poenggivende arrangement av landslagstreneren som rapporterer til sportssjefen. Poengtabellen vil være tilgjengelig for sjekk og gjennomgang etter henvendelse til sportssjef.

Poenglikhet

Dersom én eller flere utøvere/lag får like mange poeng i uttaksperioden, vil utøveren med høyest WT-ranking i august bli tilbudt VM-plassen (U30/U40 individuell) og +40-utøvere/par/lag som har oppnådd best resultat i Austrian Open i sin klasse bli tilbudt VM-plassen. *Ved ev. plasseringslikhet i Austrian Open, vil resultat i London Open være gjeldende og i siste instans landslagstreners vurdering.